Julemerking i Mygglia, Roverud 21.-28.12.2017

Hvert år siden jeg flyttet til Sørlandet, har jeg fortsatt å tilbringe julen på Roverud. Høytid og fridager betyr som regel også mulighet for litt ringmerking. Så også i år.

Jeg fikk satt opp nett ved foringsplassen i Mygglia 21. desember. Det ble samme oppsett som før, med to ni-metere i vinkel. Det ble med ni nymerkinger og én kontroll i løpet av den første korte økten denne dagen.

I år ble det hvit jul på Roverud, i motsetning til i fjor.

Etter to korte og rolige økter, ble det på selveste julaften litt mer fart på sakene. Etter en rolig start begynte gråsisikene å dukke opp. 26 grå og én brun fikk ring. I tillegg lagde to flaggspetter litt liv. Det samme gjentok seg noen dager senere, den 28. desember. Da fikk 24 grå og tre brune ring. Også en flaggspett denne dagen.

Den aller flotteste i sisikflokken, selve julenissen blant de godt voksne hannene

En av de brune, en 2K+ hunn


Ellers dukket en svarttrost opp, og lot seg fange inn. Fuglekonge og svartmeis var også innslag i fangsten som ikke er helt dagligdags på denne foringsplassen. En gjerdesmett som var innom hagen en dag, lot seg ikke lure av mistnettet.

Svarttrost 2K+ hann - ikke så mange av dem i Hedmark om vinteren

Svartmeis - minst både i størrelse og i antall blant meisene på foringsplassen

Gulspurv-hann med kastanjebrune innslag i de gule hodetegningene og i øyeringen


Totalt ble det en brukbar arts- og antallsliste for 18 meter nett og ikke altfor mange timer med fangst i løpet av familiejulen på Roverud.

Totalt ringmerket (119 individer, 11 arter):
flaggspett 3, svarttrost 1, fuglekonge 1, blåmeis 29, kjøttmeis 22, svartmeis 1, spettmeis 1, pilfink 2, gråsisik 51, brunsisik 3, gulspurv 5

Kontroller: 
To blåmeiser og seks kjøttmeiser ble kontrollert. Alle merket på samme lokalitet tidligere En blåmeis 2K hunn ble ringmerket julen 2016, og en kjøttmeis 2K hann ble ringmerket i september 2016.

Når fugleposene er glemt, må man finne på andre løsninger. Denne provisoriske boksen fungerte bra som pauserom for gråsisiker og blåmeiser i merkekø.

Snipen 18.11.2017

En økt midt på dagen ved foringsplassen på andre siden av elva. Noen få grader pluss, vindstille og lettskyet er bra ringmerkingsvær. Det blir foret litt jevnlig gjennom uka her nå, men det er kun i helgene jeg har mulighet til å studere aktiviteten på grunn av dagslyset.

I kikkerten fra bilen så jeg det var brukbart med småfugl som fløy til og fra. Noen nøtteskriker var ikke uventet også på plass sammen med et par skjærer. Jeg la på litt mer mat og satt opp vinkelnettet før jeg tok en runde på lokaliteten. Ett av målene var å finne igjen løvmeisen med oransje fargering som jeg ikke hadde sett siden besøket forrige helg. Den dukket dessverre ikke opp i løpet av de to timene jeg holdt på. Det er flere foringsplasser i nærheten, så den kunne like gjerne være på en av disse.

Det ble ringmerket 18 nye foringsgjester denne dagen, fordelt på fire arter. Når man ringmerker på en foringsplass som dette, blir det også kontrollert en del fugler med mine egne ringer fra før. Disse blir vanligvis ikke registrert før det har gått et visst tidsrom som gjør det interessant nok. I dag gikk det en fin blåmeishann i nettet, som jeg ringmerket som x 1K på samme sted 1. november 2014, altså for litt over tre år siden. Slike kontroller er alltid spennende og blir selvsagt registrert.

Ringmerket:
blåmeis 10, kjøttmeis 5, granmeis 2, dompap 1

Kontroll:
blåmeis (hann, 4K)

Kontroll av blåmeis hann, ringmerket som x 1K 01.11.2017 på samme lokalitet
Dompap hunn
Granmeis

Skoleprosjekt Kolemoen 10.11.2017

Tidigere i år ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å være med på et fugleprosjekt sammen med valgfagsgruppa "Natur og miljø" på Roverud barne- og ungdomsskole. Det takket jeg selvsagt ja til, og fredag 10. november gjennomførte vi den første av tre planlagte ringmerkingsøkter. Nærkontakt med fugler er en utmerket måte å bygge opp naturinteresse hos unge på, og ringmerkingen kan i tillegg gi oss mye nyttig informasjon om fuglebestander både lokalt og i en større sammenheng.

Jeg valgte Kolemoen som base for opplegget. Dette ligger ikke mange minutter unna skolen, og her hadde det blitt foret noen uker allerede på fuglebrettet ved Grønnflogamma. Etter at nettet ble satt opp, tok det ikke lang tid før de første fuglene lå i nettlommene. En enkelt 9-meter var nok til å fange inn en passe mengde fugl til merking og fremvisning for en gruppe på 13 elever. Vi gikk gjennom bruk av mistnett, regler og etikk, artsbestemmelse, kjønnbestemmelse, aldersbestemmelse, vingemål og vekt (det siste skaper alltid latter når fuglen stikkes med hodet først ned i en liten kopp i et par sekunder). Jeg kan med sikkerhet si at alle fikk flotte opplevelser og lærte noe i løpet av dagen. For egen del var det nyttig å få frisket opp litt håndfast erfaring med skogmeisene.

Som en praktisk oppgave mot slutten av økten fikk elevene sette opp to nettstenger etter å ha skrittet opp 9 meter for å gjøre plass til et ekstra nett jeg hadde med. De bommet med noen centimeter, men det ble rakt rettet opp, og nettet kom opp. Etter noen minutters lokkelyd på fuglekonge, hang det plutselig tre "kongefugler" i nettet. Ringmerkingen av disse tre ble en flott avslutning på dagen.


Fire av fem toppmeiser var voksne, noe vi ser på den rødlige fargen på iris.


Ringmerket:
fuglekonge 3, blåmeis 10, kjøttmeis 7, svartmeis 3, toppmeis 5, granmeis 5*, spettmeis 1, gulspurv 3

* To av granmeisene gikk i nettet og ble merket to dager tidligere, den 8. november, da jeg testet nettgaten og sjekket at nettet var i orden.


Noen glimt fra dagen. Bildecollage fra Roverud barne- og ungdomsskoles Facebookside

Mygglia, Roverud 08. og 09.11.2017

På besøk hjemme hos mine foreldre ble det i løpet av et par dager tid til noen timer med nett og lokkelyd. Jeg fant igjen stengene i buskaset ved jernbanen, hvor jeg sist hadde nett oppe i september i fjor. Det var ikke mye rydding av kvist som skulle til før et nett var oppe og klart til bruk.

Lokkelyden som ble brukt var hovedsaklig fuglekongesanger (livlig sang som ofte trekker mye meiser), men også gulbrynsanger og gråsisik.

Ringmerket:
blåmeis 28, kjøttmeis 49, trekryper 1, grønnsisik 2.

I tillegg kontroll av en kjøttmeis (2K hunn) som ble ringmerket samme sted 16. september 2016.

Trekryper - en av mine personlige favoritter blant våre småfugler

Perleuglefangst i Kongsvinger 08.11.2017

For første gang på flere år fikk Morten og jeg anledning til å prøve oss på uglefangst sammen. På kvelden 8. november møttes vi ved Åkremyra ved Kolemoen og satte opp et nett og høyttaler med perleuglesang. Morten har fått god erfaring på denne lokaliteten i det siste, så vi hadde tro på godt resultat til tross for at det begynner å bli sent på høsten.

Vi valgte å sette opp et nett til, og dette ble plassert litt lenger opp mot sjøen Lysen. Plassen ble valgt ganske på måfå i mørket, og vi merket ganske raskt litt vind i seilene her oppe i høyden. Forventningene til denne plassen ble derfor ikke de helt store, må det innrømmes.

Det skulle vise seg at vi tok feil. Plassen vi hadde minst tro på slo til med én perleugle, mens Mortens plass ved Åkremyra ga null ugler med nettkjenning. Ved første sjekk hadde vi to perleugler like ved nettet, men det ble altså med bare nesten denne gangen.

Ringmerket:
perleugle 1 (1K).


Det ble med den ene...


Snipen 28.10.2017

Tidlig morgen på østsiden av elva. Det skulle bli min første kontroll av av nøtteskrike denne dagen. Den ble merket som 2K+ den 11.12.2016, og det var den siste fuglen jeg brukte 6 stålring på før jeg gikk over til de nye K-ringene. Jeg kontrollerte også en kjøttmeishann som ble ringmerket ved gården som 2K+ den 09.11.2013. Den er da 6K+ i år.

Ringmerket:
kjøttmeis 2, svartmeis 1, blåmeis 1, nøtteskrike 4

Kontroll:
nøtteskrike (2K+), kjøttmeis (6K+)

Kontroll av nøtteskrike. Gjensynsgleden var ikke gjensidig

Snipen 14.10.2017

På andre siden av elva igjen. Mange nøtteskriker i området, og målet var å få ringmerket minst en av dem. Det tok litt tid, men fikk merket en til slutt. Totalt 15 fugler ble ringmerket denne formiddagen. Det ble også noen egne kontroller, blant annet to kjøttmeishunner med E-ringer vi testet ut i fjor. Ringene har nå sittet på i ca. et år, og de er like fine. Fuglene hadde heller ingen slitasjeskader eller annet på foten.

Ringmerket:
blåmeis 5, kjøttmeis 4, granmeis 2, nøtteskrike 1, trekryper 1, rødstrupe 1, flaggspett 1

Nøtteskrike
Kjøttmeisfot med ny ringtype. 

Snipen 13.10.2017

Ringmerking på andre siden av Finnsrudelva. Her er det foringsplass og mulighet for flere nettgater. Det ble brukt to nett i vinkel (9x9 m) ved foringsplassen, midt på dagen. 19 fugler ble ringmerket, to spettmeiser ble kontrollert (merket 2015 og 2016). Løvmeisen som ble ringmerket 8. oktober hjemme på gården, hadde også funnet veien over elva og viste seg flere ganger ved foringsplassen.

Ringmerket:
kjøttmeis 12, blåmeis 5, svartmeis 1, bjørkefink 1

Bjørkefink hann
Kontroll av spettmeis ringmerket i desember 2015 i samme område
Nye tøyposer i dag. Smårutet og hjemmelaget


Snipen 11.10.2017

Ikke den helt store pågangen av fugl på morgenkvisten. Kjølig var det også. En rødstrupe før det var blitt helt lyst, men etterhvert ble det litt mer liv og 15 fugler ble ringmerket på plassen nord for hesteinnhegningene langs veien.

Ringmerket:
kjøttmeis 8, blåmeis 2, rødstrupe 2, gulspurv 1, trekryper 1, gjerdesmett 1

Den andre av to rødstruper ringmerket i Snipen i dag tidlig
Trekryper, spesialist med nebbet i orden


Snipen 10.10.2017

En liten morgenøkt i Snipen resulterte i en god del ringmerkede kjøttmeis, med stor overvekt av hannfugler. Pilfink og spettmeis tegnet seg også på artslista. Den fargemerkede løvmeisen var en kjapp tur innom nettet for kontroll.

Ringmerket:
kjøttmeis 38, pilfink 1, spettmeis 1

En av mange kjøttmeishanner i Snipen i dag
Pilfink
Spettmeis
Løvmeis kontrollert og raskt sluppet fri


Snipen 08.10.2017

Jeg har satt opp en ny foringsplass i hagen i Snipen, og det har vært mye trafikk av fugl der siden foringa startet opp for to uker siden. Plassen er satt opp slik at det skal være mulig å fange inn noen individer for ringmerking med jevne mellomrom så lenge vær og temperatur tillater det. Søndag 8. oktober på ettermiddagen satt jeg opp nett og prøvde for første gang, selv om det var litt ugunstig vindstyrke.

Nesten umiddelbart gikk en løvmeis i nettet som første fugl. Disse er det ikke mange av, og jeg har kun et fåtall ganger fanget inn løvmeis på denne måten. Indivitet ble merket med oransje plastring på venstre bein i tillegg til vanlig H-ring på det høyre. Forhåpentligvis blir den værende gjennom vinteren, og med fargering kan den lettere observeres og skilles fra eventuelle andre løvmeis som dukker opp.

Ringmerket:
løvmeis 1, kjøttmeis 1

Løvmeis ringmerket i Snipen
Løvmeis ringmerket i Snipen

Finnsrud 23.09.2017

Som turveileder for Barnas turlag, Eidskog og Kongsvinger, arrangerte jeg uglekveld på Finnsrud. Det var første gang vi har prøvd noe liknende, og det skulle vise seg at mange store og små fant veien til koia ved Sætertjennet. Noen klarte å telle omlag 50 frammøtte.

Vi fikk fanget to spurveugler før været slo om til mer vind og duskregn. Selv om det ikke ble den store fangsten var mange storveis fornøyd med å få se ugler på nært hold.

Ringmerket:
spurveugle 2

Populært med spurveugler på Finnsrud

Kolemoen 21.09.2017

Den årlige ugleturen med elever fra Holt ungdomsskole ble som vanlig avholdt ved Kolemoen utenfor Roverud. Dette er elever fra valgfaglinja natur, miljø og friluftsliv, og de har over noen år vært med på ringmerking i slutten av september. Denne gang fikk vi hele 9 perleugler i nettet, sju ble ringmerket og to var kontroller.

Den ene ugla hadde vi ringmerket selv i 2015 som 1K. Vi så av mytemønsteret at det stemte godt med 3K nå. Den andre viste seg å være ringmerket av Jonas Langbråten på Steinsbølmyra et par kilometer unna som 1K i 2013. Den var nå 5K, som er den eldste ugla elevgruppa har bestemt så langt.

Kontrollert:
perleugle 2

Ringmerket:
perleugle 7

En av kveldens ni perleugler ved Kolemoen

Snipen 20.09.2017

En kort ettermiddagsøkt klokka 17:00 i Snipen. Litt kjølig og ikke så mye fugl i terrenget. Totalt 7 ringmerket, deriblant 3 fuglekonger.

Ringmerket:
fuglekonge 3, kjøttmeis 2, spettmeis 1, granmeis 1

Fuglekonge
Spettmeis

Snipen 17.09.2017

Åpnet en av nettgatene i Snipen en times tid på ettermiddagen. Litt kjølig og ikke så mye fugl å se, men åtte fugler ble til slutt ringmerket hvorav halvparten var granmeis. To flokker med 20+ og 50+ gråsisik ble sett flere ganger, men ingen lot seg lokke i nettet. En munk hann gikk i nettet, men spratt ut igjen.

Ringmerket:
granmeis 4, blåmeis 2, kjøttmeis 1, bokfink 1

Granmeis i Snipen
Nettgate 12 m Snipen

Vintertjern 16.09.2017

En liten kveldsøkt ved Vintertjernåsen ga tre perleugler. Den ene hadde fremmed ring, og det viste seg at den var ringmerket som hekkende hunn i Osdalen i Åmot 12. mai i år. Denne perleugla hadde altså dratt rundt 15 mil sørover etter hekketiden, og befant seg nå i Eidskog. De to andre perleuglene ble bestemt til 1K.

Ringmerket:
perleugle 2

Kontrollert:
perleugle 1 (Ringmerket i Osdalen, Åmot 12. mai 2017)

Perleugle 2K kontrollert ved Vintertjern i Eidskog
Vinge av perleugle 2K kontrollert ved Vintertjern i Eidskog

Kjerret 15.09.2017

Nytt område mellom Kjerret og Brødbøl ble testet ut med middels hell. Det ble litt for mye vind og blafring i nettet utpå kvelden. To runder ga to perleugler, den ene bestemt til 2K, den andre til 4K+.

Ringmerket:
perleugle 2

Perleugle 2K
Perleugle 2K vinge

Dolpetjern og Vintertjern 10.09.2017

To korte økter i Eidskog ga en perleugle ved Dolpetjern og en spurveugle ved Vintertjern. Etter dette ble det forsøkt lokket på haukugle, men uten resultat. En kattugle ble sett ved Sætertjennet på Kongsvingersiden.

Perleugla ble bestemt til 2K+. Spurveugla var 1K, og med vingemål på 98 mm. som pekte i retning av en hann.

Ringmerket:
perleugle 1, spurveugle 1

Perleugle 2K+
Spurveugle 1K
Spurveugle 1K høyre vinge

Tyskmerket måltrost på Roverud

I sommer tok Åse Torp på Roverud kontakt og leverte en ring hun hadde funnet i hagen hjemme. Ringen satt på noen levninger av en fugl som ikke lot seg artsbestemme. Ringen viste seg imidlertid å være tysk, og etter noen ukers ventetid kom svaret på hvor den stammet fra.

Levningene av fuglen med ringen var en måltrost, og var merket som 2K påm øya Spiekeroog på Nordsjøkysten av Tyskland 23. april 2016.

Merkestedet Spiekeroog og funnstedet Torp markert på kartet

Damtjernet 26.08.2017

Damtjernet er en liten perle i Eidskog. Her hadde jeg ikke forsøkt med ringmerking tidligere, men det burde være gode muligheter for å oppdrive noen ugler i dette terrenget. Kvelden den 26. august fanget jeg en spurveugle og en perleugle på en kort økt. Begge fuglene ble bestemt til 1K. Spurveugla hadde vingemål på 105 mm, som pekte i retning av en hunn.

Ringmerket:
perleugle 1, spurveugle 1

Spurveugle 1K

Høstens første uglemerking, Vintertjern 21.08.2017

Høsten er kommet og det mulig å prøve lokking og merking av ugler igjen. Den 21. august skulle bli kvelden for første forsøk. Spenningen er alltid stor på en sånn kveld. Er det noen ugler der ute?

Ett nett ble montert opp i nærheten av Vintertjern. En plass som har gitt bra uttelling tidligere, i hvert fall i gode ugleår. Jeg bestemte meg for kun å holde på en times tid, og det var perleugle som gjaldt denne gang. Det tok ikke lang tid før jeg hadde fanget to perleugler. Begge var ungfugler, og den ene var tydelig fra et sent kull.

Etter at fuglene hadde fløyet og jeg hadde konstatert at utstyr og teknikk fungerte som det skulle, var jeg i grunn fornøyd for denne gang.

Ringmerket:
Perleugle 2, begge 1K

Perleugle 1K
En ung perleugle fra et sent kull

Vipeunger i Billa 27.06.2017

Jeg har sett viper rundt Snipen og Billa flere ganger, men ikke unger. I år kom det til et kull på tre små i Billa, og disse ble ringmerket på kvelden den 27. juni.

Ringmerket:
vipe 3

Vipeunge

Vingersjøen 03.06.2017

En kort ettermiddagsøkt nedenfor Nesteby, på samme sted som vi tidligere har fanget rosenfink. Dette var også målarten i dag, men ingen syngende hanner ble registrert, og responsen på vår playback uteble også. Tre sangere lot seg imidlertid lokke i nettet.

Ringmerket:
hagesanger 1, gransanger 1, løvsanger 1.


Samme nettplassering som i 2012 og i 2016


De grå halssidene er et av den hagesangerens få kjennetegn

Endelig et hubrokull igjen

Morten og jeg møttes i starten av juni for å se om vi kunne finne noen tegn til hubrohekking. Sist gang "vårt" par fikk frem unger var i 2013, og siden det var en god stund siden både hannen og hunnen hadde blitt observert med sikkerhet i området, var vi spente på om vi kunne finne noe i år.

Vi endte med å gå rett på tre merkeklare unger i samme reirgrop som ble brukt i 2013 og 2011.

Ringmerket:
hubro 3 pullus.

Tre spreke unger; minstemann nederst

Godt brukt reirgrop