Mygglia, Roverud 08. og 09.11.2017

På besøk hjemme hos mine foreldre ble det i løpet av et par dager tid til noen timer med nett og lokkelyd. Jeg fant igjen stengene i buskaset ved jernbanen, hvor jeg sist hadde nett oppe i september i fjor. Det var ikke mye rydding av kvist som skulle til før et nett var oppe og klart til bruk.

Lokkelyden som ble brukt var hovedsaklig fuglekongesanger (livlig sang som ofte trekker mye meiser), men også gulbrynsanger og gråsisik.

Ringmerket:
blåmeis 28, kjøttmeis 49, trekryper 1, grønnsisik 2.

I tillegg kontroll av en kjøttmeis (2K hunn) som ble ringmerket samme sted 16. september 2016.

Trekryper - en av mine personlige favoritter blant våre småfugler