Julemerking i Mygglia, Roverud 22.-30.12.2019

For femte år på rad satt jeg opp nett (9 + 9 meter i vinkel) ved foringsplassen og merket fugler i ledige juleferietimer. I år ble det totalt 21 timer med åpne nett i perioden 22.-30. desember, noe som resulterte i både en del nymerkinger, gjensyn med gamle kjente og møte med noen fremmede. Det var god aktivitet på foringsplassen frem til 29. desember, da det ble et væromslag fra kuldegrader til varmegrader og rask snøsmelting. Da ble både foringsplassen og området forøvrig tilsynelatende tømt for fugl. Frem til da hadde jeg merket drøyt 160 fugler. Liste over arter og antall kan sees nederst, under bildene.

Oppsett av nett 22. desember

Allerede før nettene var ferdig montert 22. desember, fløy den første grønnsisiken i nettmaskene. Nettopp grønnsisik skulle vise seg å bli årets vinner med 72 individer merket (45 1K, 27 2K+). Det var nesten til en hver tid 50-70 individer å se rundt foringsplassen, men det var tydeligvis en del utskiftninger av individer. Også på andre lokaliteter i området var det flokker med grønnsisik å se, noe som ikke er årlig å se vinterstid i Hedmark. Noen gråsisiker var også å se i området, men de var ikke like ivrige på foringsplassen. Først når jeg satte på lokkelyd fikk jeg lokket ned og fanget noen individer, totalt 17.

Grønnsisik-hann - den første av totalt 72 individer som fikk ring i løpet av julen
Aldersbestemmelse av grønnsisik; 1K med spisse stjertfjær (v), 2K+ med avrundede stjertfjær (h)
Grønnsisik-hunn
Det ble uavgjort 29-29 mellom de to vanligste meisene. Jeg hadde forventet mer meiser etter det jeg trodde var en produktiv hekkesesong, men antallet kunne ikke måle seg med fjoråret, verken i antall merkede fugler eller i antall fugler observert i området rundt foringen. I tillegg til nymerkingene fanget jeg to kjøttmeiser som jeg hadde merket samme sted i 2017 (den ene i november og den andre i desember) og mest spennende av alt både en kjøttmeis og en blåmeis med fremmed norsk ring. Disse får jeg komme tilbake til når jeg får svar på hvor de er merket.

En gammel kjenning; kjøttmeis-hunnen som ble ringmerket på samme sted i november 2017
Foruten sisikene og de to vanlige meisene var det det ikke spesielt artsrikt i fangsten, men det bruker det heller ikke å være på denne tiden. Noen ytterst få individer av gulspurv, pilfink og dompap ble merket. Sistnevnte gikk i nettet med tre individer på lille julaften, og kunne dermed benyttes som årets julefugl på mitt digitalt utsendte julekort.

Dompap hann
En annen gammel kjenning som dukket opp var en svarttrost-hann jeg merket som 2K+ julen 2017. Også julen var det en svarttrost-hann med ring som jevnlig besøkte foringen, men den fikk jeg aldri fanget og kontrollert. Det er imidlertid ikke mange svarttroster å se i Hedmark i desember, så det er rimelig å anta at dette var en gjenganger. Ved en nærmere sjekk av fuglen så viste det seg at dette individet var lett å kjenne igjen selv uten ringen. På overnebbet hadde den en avlang mørk flekk.

Svarttrost-hann, nå 4K+
Denne hannen hadde en mørk, avlang flekk på overnebbet som gjorde den lett å kjenne igjen

Ringmerket (165 individer, 7 arter):
blåmeis 29, kjøttmeis 29, pilfink 7, grønnsisik 72, gråsisik 17, dompap 3, gulspurv 8

Til slutt tar jeg med en totaloversikt over arter og antall de fem årene jeg har holdt på med ringmerking på foringsplassen i julen. Nettoppsettet har vært det samme alle årene (9 + 9 meter i vinkel), men både været/temperaturen og antall timer brukt har variert en del fra år til år. I 2018 og 2019 var innsatsen temmelig lik.

Art
2015
2016
2017
2018
2019
Totalt
Bydue1

1
Tyrkerdue

11
Flaggspett
1
1
3


5
Svarttrost


1


1
Fuglekonge


1


1
Stjertmeis4

4
Toppmeis
1
1
Svatmeis


1


1
Blåmeis
13
41
29
82
29
194
Kjøttmeis
15
40
22
45
29
151
Spettmeis
1

1
3

5
Pilfink

2
2
2
7
13
Grønnsisik
72
72
Brunsisik
1

3


4
Gråsisik
2

51

17
70
Dompap
23
5
Gulspurv


5
8
8
21
Totalt
36
85
119
145
165
550

Ringmerking av løvmeis i Snipen

Jeg har observert en løvmeis som har vært innom fôringsplassen i Snipen med jevne mellomrom de siste ukene. Den har en tendens til å forsvinne like fort som den dukker opp, så jeg har ikke klart å dokumentere den med foto. Den har vært ivrig lydytrende, så når den først er i nærheten er den lett å oppdage. Denne formiddagen var den ikke å se da jeg startet en planlagt ringmerkingsøkt.

Nettet ble bombardert av maktsøkende kjøttmeis på farta, og det ble hektisk med ringmerkingen en times tid. Helt på slutten av økta hørte jeg løvmeislyder, og pulsen gikk litt raskere. Der satt den plutselig på matstasjonen, midt i alt ringmerkingsutstyret jeg hadde satt der for å dempe trafikken i nettet. Jeg skulle akkurat til å slippe fri den siste kjøttmeisen, og da jeg gjorde det forsvant løvmeisen ut av syne igjen. Men i det jeg snur meg mot nettet har den flydd inn helt opp i venstre hjørne. Etter ringmerkingen tar jeg noen dokumentasjonsbilder, og det er da jeg hører enda flere løvmeislyder. På matstasjonen, bare tre meter fra meg sitter det enda en løvmeis og kikker på meg. Nå er det altså to av dem i Snipen for tida, og den ene har fått ring.

Selv om det var gøy med løvmeis, var det kjøttmeisen som dominerte stort på lista i dag. Av om lag 60 observerte kjøttmeis ble det ringmerket 43 individer.

Ringmerket (47 individer, 4 arter):
kjøttmeis 43, blåmeis 2, løvmeis 1, spettmeis 1


Snipen foringsplass 13.10.2019

Første ringmerking på fôringsplassen i hagen denne høsten. Det har vært aktiv foring i to uker nå, og en del fugl har vært innom. Jeg brukte ett mistnett på 9 meter, startet klokka 16.00. Det ble raskt en del fugl i nettet, desidert mest kjøttmeis. Pilfink er en art jeg kun fanger fåtallig en gang i blant her, men nå gikk hele «familien» på 4 i nettet. Blåmeis og spettmeis var de to andre artene jeg fanget i løpet av en times tid. Arter som bokfink og bjørkefink ble også observert men ikke fanget.

Ringmerket (42 individer, 4 arter)
Kjøttmeis 31, blåmeis 5, pilfink 4, spettmeis 2


Ugletur med natur- og miljøgruppa på KUSK 02.10.2019


Det har blitt en årlig tradisjon med ugletur for elever med valgfaget natur, miljø og friluftsliv på Kongsvinger ungdomsskole. Dette er noe jeg har videreført fra den gamle Holt ungdomsskole og inn i den nye ungdomsskolen, sammen med lærerkollega Fredrik Lindberg. Vi startet i 2013, så dette var ugletur på det sjuende året. På disse årene har vi fanget i nærheten av 60 ugler, og vi har hatt flere kontroller av egne og andres ugler. En av våre har også blitt kontrollert lenger nord i Hedmark, nord i Åsta kommune. Nytt for dette året er at skolen nå har kjøpt inn en del eget utstyr til turer vi har i forbindelse med ringmerking og jakt.

Forventningene til årets tur var betydelig nedjustert da det omtrent ikke finnes ugler i skogene på Østlandet. Kollaps i smågnagerbestanden har ført til svært få hekkinger og tæret hardt på uglebestanden over store områder. Men vi valgte uansett å gjøre et forsøk da dette er en del av elevenes forskningsarbeid. Da må vi også ut å undersøke selv om det kan medføre at vi ikke finner noen ugler.

Vi prøvde først med lokking på spurveugle. Disse er ikke lette å lure. Det kom en og satt seg i en grantoppen rett i nærheten. Da det ble nesten mørkt gikk den utrolig nok i nettet, rett mot høyttaleren.

Senere på kvelden, etter noen tomme nettrunder, klarte vi også å fange en perleugle. Denne var ringmerket sammen med elever ved Holt ungdomsskole i 2017. Noen av 10.-klassingene som var med var også med i 2017 som 8.-klassinger da denne ble fanget inn for første gang. Det var stas med gjensynet. Fuglen ble den gang bestemt til 3K.

To ugler er et lavt tall i forhold til tidligere år, men resultatet var vi like vel godt fornøyd med.

Ringmerket: Spurveugle 1 (1K)
Kontroll: Perleugle 1 (5K)

Rødstruper i Snipen 29.09.2019

Det ble litt ledig tid på formiddagen. Egentlig alt for seint å starte økta klokka 10, men sånn ble det. Prøvde med ett nett og lokkelyd. Først litt jernspurv. Det ga en rødstrupe. Så en miks med gransanger og grønnfink, som ga en rødstrupe. Kun gransanger på høyttaleren ga nok en rødstrupe. Hagesanger ga også rødstrupe. Gulbrynsanger ga rødstrupe, og til slutt rødstrupe som ga to rødstruper. Til sammen 7 rødstruper der altså. Uten lyd på høyttaleren fløy en bokfink i nettet, men den hadde tydelig angrep av papillomatose og ble derfor ikke ringmerket.

Ringmerket: (7 individer, 1 arter)
Rødstrupe 7


Ugletur med 9. klasse fra Kongsvinger ungdomsskole 25.09.2019

Onsdag 25.09.2019 var jeg på kveldstur med en 9. klasse fra Kongsvinger ungdomsskole. Vi dro til Kolemoen for å se om det fantes noen ugler i et magert ugleår. Jeg hadde forberedt elevene på at det kunne bli en kveld uten ugler. To nett ble satt opp etter solnedgang. Den første runden med lokking på spurveugle ga 0 ugler. Det samme med neste runde med lokking på perleugle. På den tredje runden, da klokka rundet 22.00, gikk det en perleugle i det ene nettet. Det ble den eneste ugla denne kvelden, men én ugle er veldig mye mer enn null. Ugla ble veid og målt, og selvfølgelig fotografert av elevene. Etterpå satte den seg høyt opp i ei furu og kikket ned på oss.

Ringmerket: Perleugle 1, alder 3K+


Mygglia, Roverud 18.08.2019

I dag ble det en veldig kort økt med 9 meter nett ved jernbanen, før avreise hjem til Sørlandet.

Ringmerket (3 individer, 3 arter):
løvsanger 1, kjøttmeis 1, trekryper 1


Den unge kjøttmeis-hannen anlegger glinsende svart hette og slips

Trekryper ble lokket i nettet av playback

Portabel feltstasjon mellom blomsterbeddene

Snipen 17.08.2019

Morten og jeg bestemte oss for en ringmerkingsøkt i dag tidlig før regnet nådde Eidskog og Snipen. Værmeldingen holdt det den lovet, og regnet kom litt over kl. 8. Før dette rakk vi tre timer med fangst i buskene.

Det ble aldri hektisk, men 32 fugler fordelt på 10 arter fikk ring. Det var en del fugler på foringsplassen, men disse fikk være i fred for oss, da vi konsentrerte oss om de "usynlige" fuglene i terrenget i stedet. To nettgater var oppe, og vi brukte en miks av lokkelyder på trepiplerke, jernspurv, blåstrupe, hagesanger, løvsanger og fuglekonge.

Ringmerket (32 individer, 10 arter):
jernspurv 6, rødstrupe 5, møller 1, munk 3, hagesanger 2, løvsanger 3, fuglekonge 2, blåmeis 2, kjøttmeis 6, grønnfink 2

Kontroller:
rødstrupe 1 (1K merket på samme lokalitet i juli), munk 1 (1K merket på samme lokalitet tidligere i august)


Rødstrupe - fortsatt i juvenil drakt

Morten har laget ledegater mot nettet, og de fungerer

Nattravn Kolemoen 09.06.2019

Etter tips fra Jonas Langbråten skulle jeg ta turen til Kolemoen for å oppleve nattravnen han hadde registrert der dagen før. Og dersom forholdene lå til rette for det ville jeg gjøre et forsøk på å fange den inn for ringmerking. Jonas selv måtte dessverre dra sørover igjen denne dagen og kunne ikke bli med. Værmeldinga var ikke akkurat den beste. Det var tett mellom regnskurene hele ettermiddagen, men med litt flaks kunne det bli ei luke seint på kvelden.

Jeg ringte Jan Fredrik Iversen. To uker i forveien hadde vi en tur på Eidskogen for å ringmerke løvmeis og sjekke kattuglehekking, og vi avtalte å finne på noe igjen hvis det skjedde noe spennende. Selv om han var på rundtur i Østfold brukte han ikke lang tid på å bestemme seg. Vi møttes på Magnor og samkjørte til Kolemoen.

Vi bestemte oss for å vente på nattravnen. Det vil si at vi ikke spilte lyd eller gjorde noe spesielt for å finne den. I mellomtiden satt vi opp to mistnett i området, et stykke fra hverandre. Dette ville kunne gi oss mer enn én mulighet dersom vi skulle mislykkes på den første.

Klokka 22.45 hørte vi en kort strofe, kun noen sekunders velkjent nattravnlyd. Så mer lyd. Det var magisk. Det var fortsatt ikke helt mørkt, men vi bestemte oss for å starte lokking ved nettet. Dette var nok en tabbe. Selv om det medførte at vi fikk beskuet fuglen godt i mange minutter, oppdaget den nettet vårt og unngikk det elegant for hver runde den gjorde. Den satt seg til og med like godt på den ene nettstanga. Da fuglen tok en ekstra svingom ut av området, fortet vi oss å pakke ned både nett og lydutstyr. Vi bestemte oss for å vente til sommernatta var på sitt mørkeste, og i stedet ta i bruk det andre nettet vi hadde gjort klart.

Og mørkt ble det. Et skylag kom drivende etter en liten time og hjalp oss litt ekstra med det. Vi gjorde en rask justering av nettet før vi startet, basert på hvordan vi så fuglen oppføre seg under det første forsøket. Midt i det hele fløy en rødstrupe i nettet. Vi plukket den ut, og skrudde på nattravnlokkingen. Det tok bare et minutt eller to, så fløy nattravnen inn akkurat der vi planla.

Nattravnen ble ringmerket, sjekket og fotografert før vi sendte den tilbake ut i natta. Og i det samme kom regnet igjen. Vi hadde akkurat fått den luka vi trengte.

Ringmerket (2 individer, 2 arter):
Nattravn 1, rødstrupe 1Pullusmerking på Roverud og Kolemoen 06.-07.06.2019

Ved et nytt besøk på Roverud merket jeg et blåmeiskull med ni unger i en kasse på tunbjørka hjemme hos mine foreldere. Jeg tok også en tur til turområdet på Kolemoen utenfor Roverud, hvor jeg så det hadde blitt hengt opp mange nye småfuglkasser. Dessverre er de fleste av disse laget på en måte som gjør at de ikke lett lar seg åpne, men jeg fikk likevel sjekket en del kasser som hadde mulighet til å åpnes ved at frontveggen vippes opp.

Noen meiseunger var godt merkeklare, og jeg merket to kjøttmeiskull og ett blåmeiskull, alle med ni unger. Ingen svarthvit fluesnapperkull var merkeklare, men jeg merket to hunner som jeg plukket av reiret.

Ringmerket (38 individer, 3 arter):
svarthvit fluesnapper 2, blåmeis 18 pullus, kjøttmeis 18 pullus

Blåmeis

Kjøttmeis


Nye, fine meisekasser på Kolemoen

Pullusmerking i Snipen 29.05.2019

Morten hadde fire merkeklare kattugleunger sin kasse på myra ved Snipen, og disse fikk ring denne kvelden. Et spettmeiskull ble også ringmerket i en kasse på den samme myra.

Ringmerket (12 individer, 2 arter):
kattugle 4 pullus, spettmeis 8 pullus

Mygglia, Roverud 15.05.2019

Fanget inn to territoriehevdende Phylloscopus-slektninger ved hjelp av playback.

Ringmerket (2 individer, 2 arter):
gransanger 1, løvsanger 1


Mygglia, Roverud 14.04.2019

Det vanlige nettoppsettet med 9 + 9 meter i vinkel ved foringsplassen var oppe en kort periode på morgenen og senere på ettermiddagen.

Ringmerket (18 individer, 6 arter):
jernspurv 6, rødstrupe 2, svartstrupe 6, kjøttmeis 1, pilfink 1, bokfink 2

Kontroll:
spettmeis 1 2K+ hunn (ringmerket på samme lokalitet 23.12.2018)

Jernspurvene sees som regel alene på foringsplassen, men seks individer ble ringmerket i løpet av dagen

Svarttrost hann med litt spesiell fjærdrakt (nesten litt ringtrost-vibber)

Bokfinkene er flotte på denne tiden

Mygglia, Roverud 18.-24.02.2019

Vinterferieuke på Østlandet, og jeg fikk mulighet til å åpne opp nettene ved foringsplassen litt hver dag. Det vanlige oppsettet med 9 + 9 meter i vinkel var operativt til ulike tider, på det meste syv timer den 22. februar.

Det var til tider god vårstemning med mye sang fra de ulike meiseartene. Imidlertid var det lite fugl på foringsplassen, både i arts- og individantall, så fangsten ble ikke det helt store, sammenlignet med i julen. Blåmeisene (22) vant igjen i antall, med kjøttmeisene (18) ikke langt bak. Det var heller ikke mange andre arter enn disse to innom foringen, men et par svartmeiser og gulspurver samt en pilfink og en dompap gjorde sitt til at artslisten i det minste fikk noen ekstra tilskudd.

Ringmerket (46 individer, 6 arter):
svartmeis 1, blåmeis 22, kjøttmeis 18, pilfink 1, dompap 1, gulspurv 2

Kontroller:
blåmeis 8, kjøttmeis 2 (alle ringmerket på samme lokalitet tidligere)

De fleste kontrollene var av fugler som ble merket i julen for ca. to måneder siden, men én blåmeis var merket i julen 2017. Den artigste kontrollen var av en blåmeis jeg ringmerket som reirunge i en kasse i juni i fjor. Dette var faktisk det eneste meisekullet jeg merket i fjor.

Første ringmerkede dompap på lokaliteten siden 31. desember 2015

Svartmeisen sang aktivt, og to av dem gikk også i nettet

Nettoppsettet ved foringsplassen fotografert 21. februar