Mygglia, Roverud 18.-24.02.2019

Vinterferieuke på Østlandet, og jeg fikk mulighet til å åpne opp nettene ved foringsplassen litt hver dag. Det vanlige oppsettet med 9 + 9 meter i vinkel var operativt til ulike tider, på det meste syv timer den 22. februar.

Det var til tider god vårstemning med mye sang fra de ulike meiseartene. Imidlertid var det lite fugl på foringsplassen, både i arts- og individantall, så fangsten ble ikke det helt store, sammenlignet med i julen. Blåmeisene (22) vant igjen i antall, med kjøttmeisene (18) ikke langt bak. Det var heller ikke mange andre arter enn disse to innom foringen, men et par svartmeiser og gulspurver samt en pilfink og en dompap gjorde sitt til at artslisten i det minste fikk noen ekstra tilskudd.

Ringmerket (46 individer, 6 arter):
svartmeis 1, blåmeis 22, kjøttmeis 18, pilfink 1, dompap 1, gulspurv 2

Kontroller:
blåmeis 8, kjøttmeis 2 (alle ringmerket på samme lokalitet tidligere)

De fleste kontrollene var av fugler som ble merket i julen for ca. to måneder siden, men én blåmeis var merket i julen 2017. Den artigste kontrollen var av en blåmeis jeg ringmerket som reirunge i en kasse i juni i fjor. Dette var faktisk det eneste meisekullet jeg merket i fjor.

Første ringmerkede dompap på lokaliteten siden 31. desember 2015

Svartmeisen sang aktivt, og to av dem gikk også i nettet

Nettoppsettet ved foringsplassen fotografert 21. februar

Ringmerking i Kongsvinger 2018

I 2018 hadde jeg totalt 12 merkeøkter i Mygglia på Roverud; en i april, tre i juni, en i august og syv i desember. I tillegg til dette hadde jeg en økt med elever fra Roverud skole på Kolemoen i februar i forbindelse med deres fugleprosjekt. Ringmerkingsdagen i Mygglia i april var også en del av dette prosjektet. Det var veldig inspirerende å få bidra med ringmerking av fugl i et slikt skoleprosjekt.

Ringmerkingsøkt med pizza - skulle ønske vi hadde slike dager da jeg gikk på ungdomsskolen!
Etter endt ringmerking og pizzaspising var det tilbake til skolen for oppsummering.

Pullusmerking ble det dessverre, i likhet med de siste årene, lite av. Dette skyldes i hovedsak at jeg ikke har oppholdt meg mye i området på den aktuelle tiden av året. Til tross for det minimale antallet merkede reirunger må det kunne sies at det var en viss kvalitet av det som faktisk ble merket. Det inkluderte nemlig Kongsvingers første ringmkering av en lappugleunge den 27. juni.

Lappugleungen Ernst

Julefangsten er beskrevet i et eget innlegg. Den ble dominert av blåmeis og kjøttmeis, og fangsten fra disse syv merkeøktene sto for 68% av alle fugler jeg merket i Kongsvinger kommune i år.

Stjertmeis var et fint krydder i julefangsten, og utgjorde avslutningen på et godkjent ringmerkingsår.


Totalt ringmerket (213 individer, 17 arter): 
bydue 1, lappugle 1 (reirunge), flaggspett 1, linerle 1, rødstrupe 2, løvsanger 1, svarthvit fluesnapper 1, stjertmeis 4, granmeis 3, toppmeis 5, blåmeis 99 (inkludert 9 reirunger), kjøttmeis 64, spettmeis 3, pilfink 5, bokfink 6, grønnsisik 5, gulspurv 11


Julemerking i Mygglia, Roverud 22.-29.12.2018

Fangst og ringmerking ved foringsplassen på Roverud har etablert seg som en fin juletradisjon de siste årene, da jeg har tatt turen fra Lista og tilbragt julen på "gamle trakter". Opplegget er enkelt: 9 + 9 meter nett i vinkel åpnes ved foringsplassen så fort det er noen ledige timer i det øvrige juleprogrammet. I år klarte jeg å åpne nettene minst halvannen time hver dag mellom 22. og 29. desember, med unntak av julaften, altså til sammen syv dager med fangst. Ut fra forutsetningene er jeg godt fornøyd med totalt 145 nymerkinger i løpet av disse dagene. (Artsliste med antall nederst)

Blåmeis ble årets soleklare vinner i antall, med hele 82 individer som fikk ring. I tillegg ble noen jeg har merket tidligere kontrollert. Da det sjelden sees mer enn en drøy håndfull blåmeiser på foringen samtidig, og kanskje bare et par av dem med ring, kan man lure på hvor mange av dem som faktisk er innom i løpet av dagen, og hvor mange andre foringsplasser i nærheten de er innom...

Totalt ringmerket (145 indivder, 7 arter):
bydue 1, stjertmeis 4, blåmeis 82, kjøttmeis 45, spettmeis 3, pilfink 2, gulspurv 8

Kontroller:
blåmeis 4 (3K hann merket samme sted 15.09.2016, 3K+ hunn merket samme sted 24.12.2017 og 2 ind. merket samme sted 14.08.2018)
kjøttmeis 5 (4 ind. merket samme sted i november 2017 og en 2K hunn merket samme sted 20.04.2018)

Årets vinner: Blåmeis med hele 82 individer merket

Av blåmeisene var det 53 1K-fugler (65%) og 29 2K+fugler. Julevekta varierte mellom 10,2 gram og 14 gram. Blant alle meisene var det et individ som utmerket seg med en noe spesielt rødbrunt anstrøk på stjerten og vingetuppene.

Blåmeis med uvanlige fargetoner

Kjøttmeisen ble altså slått av blåmeisen i antall, men 45 individer er likevel dobbelt så mage som jeg merket på de tilsvarende øktene i fjor. Hos kjøttmeisen var aldersfordelingen litt jevnere, med 24 1K-fugler (53%) og 20 2K+-fugler samt 1 ind. som var litt vrien og ble notert som 1K+. Julevekta varierte mellom 17,1 gram og 21,4 gram. En voksen hann med høyre bein vridd i en uvanlig vinkel ble merket og senere kontrollert. Den så ut til å klare seg greit til tross for det tilsynelatende ubehagelige handikappet.

Dette beinet har tatt en uvanlig vending, men grepet så ut til å være greit.

Gulspurven var stort sett den mest tallrike arten på foringsplassen, med 25-30 individer tilstede det meste av tiden. De var imidlertid ikke enkle å lure i nettet, og bare 8 individer ble merket. Alle med unntak av én var hanner. Gulspurven veier betydelig mer enn meisene, og julevekta til gulspurvene på Roverud var mellom 30,4 gram og 34,8 gram.

Gulspurv - 1K hann

En av gulspurvene hadde en påfallende kastanjebrun mustasjestripe. Jeg vet ikke akkurat hvor vanlig dette er, men jeg har sett det også tidligere på enkelte individer i varierende grad.

"Ubarbert" gulspurv

Det kanskje morsomste innslaget i fangsten kom på den siste fangstdagen den 29. desember, da fire stjertmeiser gikk i nettet. Jeg har tidligere merket 42 stjertmeiser i Mygglia, men dette var første gang på vinteren.

Vinterstjertmeis

Fngstens uortodokse innslag ble en bydue. Siden jeg fanget og merket den første i 2011, har jeg nå merket 36 byduer på foringsplassen her, men dette var kun den andre etter at jeg flyttet til Sørlandet og det ble lenger mellom merkeøktene på Roverud.

Første byduefangst siden 2016