Mygglia, Roverud 18.08.2019

I dag ble det en veldig kort økt med 9 meter nett ved jernbanen, før avreise hjem til Sørlandet.

Ringmerket (3 individer, 3 arter):
løvsanger 1, kjøttmeis 1, trekryper 1


Den unge kjøttmeis-hannen anlegger glinsende svart hette og slips

Trekryper ble lokket i nettet av playback

Portabel feltstasjon mellom blomsterbeddene

Snipen 17.08.2019

Morten og jeg bestemte oss for en ringmerkingsøkt i dag tidlig før regnet nådde Eidskog og Snipen. Værmeldingen holdt det den lovet, og regnet kom litt over kl. 8. Før dette rakk vi tre timer med fangst i buskene.

Det ble aldri hektisk, men 32 fugler fordelt på 10 arter fikk ring. Det var en del fugler på foringsplassen, men disse fikk være i fred for oss, da vi konsentrerte oss om de "usynlige" fuglene i terrenget i stedet. To nettgater var oppe, og vi brukte en miks av lokkelyder på trepiplerke, jernspurv, blåstrupe, hagesanger, løvsanger og fuglekonge.

Ringmerket (32 individer, 10 arter):
jernspurv 6, rødstrupe 5, møller 1, munk 3, hagesanger 2, løvsanger 3, fuglekonge 2, blåmeis 2, kjøttmeis 6, grønnfink 2

Kontroller:
rødstrupe 1 (1K merket på samme lokalitet i juli), munk 1 (1K merket på samme lokalitet tidligere i august)


Rødstrupe - fortsatt i juvenil drakt

Morten har laget ledegater mot nettet, og de fungerer

Pullusmerking på Roverud og Kolemoen 06.-07.06.2019

Ved et nytt besøk på Roverud merket jeg et blåmeiskull med ni unger i en kasse på tunbjørka hjemme hos mine foreldere. Jeg tok også en tur til turområdet på Kolemoen utenfor Roverud, hvor jeg så det hadde blitt hengt opp mange nye småfuglkasser. Dessverre er de fleste av disse laget på en måte som gjør at de ikke lett lar seg åpne, men jeg fikk likevel sjekket en del kasser som hadde mulighet til å åpnes ved at frontveggen vippes opp.

Noen meiseunger var godt merkeklare, og jeg merket to kjøttmeiskull og ett blåmeiskull, alle med ni unger. Ingen svarthvit fluesnapperkull var merkeklare, men jeg merket to hunner som jeg plukket av reiret.

Ringmerket (38 individer, 3 arter):
svarthvit fluesnapper 2, blåmeis 18 pullus, kjøttmeis 18 pullus

Blåmeis

Kjøttmeis


Nye, fine meisekasser på Kolemoen

Pullusmerking i Snipen 29.05.2019

Morten hadde fire merkeklare kattugleunger sin kasse på myra ved Snipen, og disse fikk ring denne kvelden. Et spettmeiskull ble også ringmerket i en kasse på den samme myra.

Ringmerket (12 individer, 2 arter):
kattugle 4 pullus, spettmeis 8 pullus

Mygglia, Roverud 15.05.2019

Fanget inn to territoriehevdende Phylloscopus-slektninger ved hjelp av playback.

Ringmerket (2 individer, 2 arter):
gransanger 1, løvsanger 1


Mygglia, Roverud 14.04.2019

Det vanlige nettoppsettet med 9 + 9 meter i vinkel ved foringsplassen var oppe en kort periode på morgenen og senere på ettermiddagen.

Ringmerket (18 individer, 6 arter):
jernspurv 6, rødstrupe 2, svartstrupe 6, kjøttmeis 1, pilfink 1, bokfink 2

Kontroll:
spettmeis 1 2K+ hunn (ringmerket på samme lokalitet 23.12.2018)

Jernspurvene sees som regel alene på foringsplassen, men seks individer ble ringmerket i løpet av dagen

Svarttrost hann med litt spesiell fjærdrakt (nesten litt ringtrost-vibber)

Bokfinkene er flotte på denne tiden

Mygglia, Roverud 18.-24.02.2019

Vinterferieuke på Østlandet, og jeg fikk mulighet til å åpne opp nettene ved foringsplassen litt hver dag. Det vanlige oppsettet med 9 + 9 meter i vinkel var operativt til ulike tider, på det meste syv timer den 22. februar.

Det var til tider god vårstemning med mye sang fra de ulike meiseartene. Imidlertid var det lite fugl på foringsplassen, både i arts- og individantall, så fangsten ble ikke det helt store, sammenlignet med i julen. Blåmeisene (22) vant igjen i antall, med kjøttmeisene (18) ikke langt bak. Det var heller ikke mange andre arter enn disse to innom foringen, men et par svartmeiser og gulspurver samt en pilfink og en dompap gjorde sitt til at artslisten i det minste fikk noen ekstra tilskudd.

Ringmerket (46 individer, 6 arter):
svartmeis 1, blåmeis 22, kjøttmeis 18, pilfink 1, dompap 1, gulspurv 2

Kontroller:
blåmeis 8, kjøttmeis 2 (alle ringmerket på samme lokalitet tidligere)

De fleste kontrollene var av fugler som ble merket i julen for ca. to måneder siden, men én blåmeis var merket i julen 2017. Den artigste kontrollen var av en blåmeis jeg ringmerket som reirunge i en kasse i juni i fjor. Dette var faktisk det eneste meisekullet jeg merket i fjor.

Første ringmerkede dompap på lokaliteten siden 31. desember 2015

Svartmeisen sang aktivt, og to av dem gikk også i nettet

Nettoppsettet ved foringsplassen fotografert 21. februar

Ringmerking i Kongsvinger 2018

I 2018 hadde jeg totalt 12 merkeøkter i Mygglia på Roverud; en i april, tre i juni, en i august og syv i desember. I tillegg til dette hadde jeg en økt med elever fra Roverud skole på Kolemoen i februar i forbindelse med deres fugleprosjekt. Ringmerkingsdagen i Mygglia i april var også en del av dette prosjektet. Det var veldig inspirerende å få bidra med ringmerking av fugl i et slikt skoleprosjekt.

Ringmerkingsøkt med pizza - skulle ønske vi hadde slike dager da jeg gikk på ungdomsskolen!
Etter endt ringmerking og pizzaspising var det tilbake til skolen for oppsummering.

Pullusmerking ble det dessverre, i likhet med de siste årene, lite av. Dette skyldes i hovedsak at jeg ikke har oppholdt meg mye i området på den aktuelle tiden av året. Til tross for det minimale antallet merkede reirunger må det kunne sies at det var en viss kvalitet av det som faktisk ble merket. Det inkluderte nemlig Kongsvingers første ringmkering av en lappugleunge den 27. juni.

Lappugleungen Ernst

Julefangsten er beskrevet i et eget innlegg. Den ble dominert av blåmeis og kjøttmeis, og fangsten fra disse syv merkeøktene sto for 68% av alle fugler jeg merket i Kongsvinger kommune i år.

Stjertmeis var et fint krydder i julefangsten, og utgjorde avslutningen på et godkjent ringmerkingsår.


Totalt ringmerket (213 individer, 17 arter): 
bydue 1, lappugle 1 (reirunge), flaggspett 1, linerle 1, rødstrupe 2, løvsanger 1, svarthvit fluesnapper 1, stjertmeis 4, granmeis 3, toppmeis 5, blåmeis 99 (inkludert 9 reirunger), kjøttmeis 64, spettmeis 3, pilfink 5, bokfink 6, grønnsisik 5, gulspurv 11


Julemerking i Mygglia, Roverud 22.-29.12.2018

Fangst og ringmerking ved foringsplassen på Roverud har etablert seg som en fin juletradisjon de siste årene, da jeg har tatt turen fra Lista og tilbragt julen på "gamle trakter". Opplegget er enkelt: 9 + 9 meter nett i vinkel åpnes ved foringsplassen så fort det er noen ledige timer i det øvrige juleprogrammet. I år klarte jeg å åpne nettene minst halvannen time hver dag mellom 22. og 29. desember, med unntak av julaften, altså til sammen syv dager med fangst. Ut fra forutsetningene er jeg godt fornøyd med totalt 145 nymerkinger i løpet av disse dagene. (Artsliste med antall nederst)

Blåmeis ble årets soleklare vinner i antall, med hele 82 individer som fikk ring. I tillegg ble noen jeg har merket tidligere kontrollert. Da det sjelden sees mer enn en drøy håndfull blåmeiser på foringen samtidig, og kanskje bare et par av dem med ring, kan man lure på hvor mange av dem som faktisk er innom i løpet av dagen, og hvor mange andre foringsplasser i nærheten de er innom...

Ringmerket (145 indivder, 7 arter):
bydue 1, stjertmeis 4, blåmeis 82, kjøttmeis 45, spettmeis 3, pilfink 2, gulspurv 8

Kontroller:
blåmeis 4 (3K hann merket samme sted 15.09.2016, 3K+ hunn merket samme sted 24.12.2017 og 2 ind. merket samme sted 14.08.2018)
kjøttmeis 5 (4 ind. merket samme sted i november 2017 og en 2K hunn merket samme sted 20.04.2018)

Årets vinner: Blåmeis med hele 82 individer merket

Av blåmeisene var det 53 1K-fugler (65%) og 29 2K+fugler. Julevekta varierte mellom 10,2 gram og 14 gram. Blant alle meisene var det et individ som utmerket seg med en noe spesielt rødbrunt anstrøk på stjerten og vingetuppene.

Blåmeis med uvanlige fargetoner

Kjøttmeisen ble altså slått av blåmeisen i antall, men 45 individer er likevel dobbelt så mage som jeg merket på de tilsvarende øktene i fjor. Hos kjøttmeisen var aldersfordelingen litt jevnere, med 24 1K-fugler (53%) og 20 2K+-fugler samt 1 ind. som var litt vrien og ble notert som 1K+. Julevekta varierte mellom 17,1 gram og 21,4 gram. En voksen hann med høyre bein vridd i en uvanlig vinkel ble merket og senere kontrollert. Den så ut til å klare seg greit til tross for det tilsynelatende ubehagelige handikappet.

Dette beinet har tatt en uvanlig vending, men grepet så ut til å være greit.

Gulspurven var stort sett den mest tallrike arten på foringsplassen, med 25-30 individer tilstede det meste av tiden. De var imidlertid ikke enkle å lure i nettet, og bare 8 individer ble merket. Alle med unntak av én var hanner. Gulspurven veier betydelig mer enn meisene, og julevekta til gulspurvene på Roverud var mellom 30,4 gram og 34,8 gram.

Gulspurv - 1K hann

En av gulspurvene hadde en påfallende kastanjebrun mustasjestripe. Jeg vet ikke akkurat hvor vanlig dette er, men jeg har sett det også tidligere på enkelte individer i varierende grad.

"Ubarbert" gulspurv

Det kanskje morsomste innslaget i fangsten kom på den siste fangstdagen den 29. desember, da fire stjertmeiser gikk i nettet. Jeg har tidligere merket 42 stjertmeiser i Mygglia, men dette var første gang på vinteren.

Vinterstjertmeis

Fngstens uortodokse innslag ble en bydue. Siden jeg fanget og merket den første i 2011, har jeg nå merket 36 byduer på foringsplassen her, men dette var kun den andre etter at jeg flyttet til Sørlandet og det ble lenger mellom merkeøktene på Roverud.

Første byduefangst siden 2016