Vintertjern 16.09.2017

En liten kveldsøkt ved Vintertjernåsen ga tre perleugler. Den ene hadde fremmed ring, og det viste seg at den var ringmerket som hekkende hunn i Osdalen i Åmot 12. mai i år. Denne perleugla hadde altså dratt rundt 15 mil sørover etter hekketiden, og befant seg nå i Eidskog. De to andre perleuglene ble bestemt til 1K.

Ringmerket:
perleugle 2

Kontrollert:
perleugle 1 (Ringmerket i Osdalen, Åmot 12. mai 2017)

Perleugle 2K kontrollert ved Vintertjern i Eidskog
Vinge av perleugle 2K kontrollert ved Vintertjern i Eidskog