Tyskmerket måltrost på Roverud

I sommer tok Åse Torp på Roverud kontakt og leverte en ring hun hadde funnet i hagen hjemme. Ringen satt på noen levninger av en fugl som ikke lot seg artsbestemme. Ringen viste seg imidlertid å være tysk, og etter noen ukers ventetid kom svaret på hvor den stammet fra.

Levningene av fuglen med ringen var en måltrost, og var merket som 2K påm øya Spiekeroog på Nordsjøkysten av Tyskland 23. april 2016.

Merkestedet Spiekeroog og funnstedet Torp markert på kartet