Vingersjøen 03.06.2017

En kort ettermiddagsøkt nedenfor Nesteby, på samme sted som vi tidligere har fanget rosenfink. Dette var også målarten i dag, men ingen syngende hanner ble registrert, og responsen på vår playback uteble også. Tre sangere lot seg imidlertid lokke i nettet.

Ringmerket:
hagesanger 1, gransanger 1, løvsanger 1.


Samme nettplassering som i 2012 og i 2016


De grå halssidene er et av den hagesangerens få kjennetegn