Skoleprosjekt Kolemoen 02.02.2018

Denne fredagen var jeg med for andre gang på Roverud skole som veileder i valgfaggruppa sitt fugleprosjekt. Det ble denne gangen en kort ringmerkingsøkt ute, litt løs fugleprat rundt bålet og til slutt en teoretisk del i klasserommet.

Jeg satte opp nettstengene ved foringsplassen på Kolemoen dagen i forveien. Her ringmerket vi 37 fugler i november. Denne gangen håpet vi på å fange igjen noen av de samme fuglene, slik at vi kunne se hvordan de hadde klart seg gjennom vinteren til nå. Da jeg hadde satt opp nettstengene fylt på med mat på foringsplassen, fotograferte jeg noen umerkede toppmeiser på stedet.


Det ble en kort økt denne gangen. Det var delvis planlagt, men det kalde været med -10 grader og sur nordavind gjorde også sitt til at ringmerkingen ble kuttet ned ytterligere tidsmessig. Det ble fanget 17 fugler, hvorav fire av dem var merket under økten i november. Disse ble alle veid og sjekket, og vi kunne konstatere at de alle var i god form, og samtlige hadde lagt på seg i løpet av vinteren. Det var også artig å få fem nye toppmeiser, det samme antallet vi fanget sist.

Ringmerket (13 individer, 4 arter):
granmeis 3, toppmeis 5, kjøttmeis 2, gulspurv 3

Kontrollert:
granmeis 1, toppmeis 2, svartmeis 1. Alle merket på samme lokalitet i november 2017.

Etter matpause ble det et par timer med teori i klasserommet. Her gikk vi gjennom både fangstresultatet og utstyret som blir brukt i forbindelse med ringmerking. Jeg viste også eksempler på hvor noen av mine tidligere merkede fugler fra området har blitt kontrollert eller gjenfunnet, og hvordan dette formidles i gjenfunnsbrev. Det ble også vist litt eksempler på ringmerkingsstatistikk, og noen praktiske oppgaver knyttet til dette. I det hele tatt ble det en variert og vellykket dag. Ny økt i mars!