Mygglia, Roverud 17.07.2013

Ringmerket:
spettmeis 1, pilfink 1, bokfink 2, grønnfink 5, gulspurv 3

Kontrollert:
pilfink 2 (begge lokale, den eldste en voksenfugl merket i februar)

Mygglia, Roverud 15.07.2013

Ringmerket:
pilfink 5, bokfink 1, grønnfink 1

Kontroller:
pilfink 2 (begge lokale, den eldste en voksenfugl merket i desember 2012), gulspurv 1 (1K ringmerket samme sted i går)

Mygglia, Roverud 13.07.2013

Ringmerket:
pilfink 11, bokfink 3, grønnfink 4, grønnsisik 1, gulspurv 1

Kontroller:
pilfink 1, gulspurv 1. Begge lokale 1K-fugler merket i sommer.

Mygglia, Roverud 12.07.2013

Ringmerket:
kjøttmeis 1, pilfink 14, bokfink 4, gulspurv 3

Kontroller:
bokfink 1 (2K+ hunn ringmerket samme sted for fem dager siden)