Mygglia, Roverud 31.12.2016

Kort fangstøkt ved foringsplassen.

Ringmerket:
kjøttmeis 2, pilfink 1.

I tillegg én kontroll; flaggspetten som ble merket samme sted for tre dager siden.

Mygglia, Roverud 29.12.2016

9+9 meter nett i vinkel oppe ved foringsplassen fra ca. kl. 10.00 til ca. kl. 14.30. Playback på tyrkerdue ble etter hvert benyttet, noe som betalte seg til slutt. Dette er en art jeg fantaserte mye om å ringmerke for noen år siden da jeg jobbet på Brandval, som tilsynelatende har en grei bestand. På Roverud er den ikke like tallrik, og denne hannen kan kanskje være den eneste for alt jeg vet. Den har sittet og ropt i Mygglia de siste par dagene, og lot seg til slutt lokke i nettet. Ny merkeart både for meg personlig og for lokaliteten. Lite liv på foringsplassen ellers.

Ringmerket:
tyrkerdue 1, blåmeis 5, kjøttmeis 4.

I tillegg fire kontroller av lokale fugler, den eldste en 4K hann kjøttmeis ringmerket på samme lokalitet 21.10.2013.

Tyrkerdue (2K+ hann), ny merkeart for lokaliteten

Mygglia, Roverud 28.12.2016

9+9 meter nett i vinkel ved foringsplassen.

Ringmerket:
flaggspett 1, blåmeis 19, kjøttmeis 5, pilfink 1.

I tillegg fire kontroller (to blåmeis og to kjøttmeis) ringmerket på samme lokalitet tidligere i år.

Mygglia, Roverud 26.12.2016

9+9 meter nett i vinkel oppe ved foringsplassen en time i formiddag, før vinden tok seg opp. En del meiser ble julepyntet med ring. To blåmeiser med ring fra før ble kontrollert. Den ene var en voksen hunn jeg merket selv sist nyttårsaften, mens den andre hadde en for meg ukjent norsk ring.

Ringmerket:
blåmeis 17, kjøttmeis 26.

Vi ser av og til noen eksempler på meiser med "underbitt", men denne var i den andre enden av skalaen...

Mygglia, Roverud 23.12.2016

Satt opp nett ved foringsplassen, i vinkel 9+9 meter, midt på dagen. Sto oppe en snau time, i en periode det var lite fugler på foringsplassen.

Ringmerket:
kjøttmeis 3.

I tillegg én kontroll av en 1K hann kjøttmeis ringmerket samme sted i september.

Nettplassering ved foringsplassen. Det blir neppe noen hvit jul på Roverud i år.