Snipen 17.09.2017

Åpnet en av nettgatene i Snipen en times tid på ettermiddagen. Litt kjølig og ikke så mye fugl å se, men åtte fugler ble til slutt ringmerket hvorav halvparten var granmeis. To flokker med 20+ og 50+ gråsisik ble sett flere ganger, men ingen lot seg lokke i nettet. En munk hann gikk i nettet, men spratt ut igjen.

Ringmerket:
granmeis 4, blåmeis 2, kjøttmeis 1, bokfink 1

Granmeis i Snipen
Nettgate 12 m Snipen