Mygglia, Roverud 15.09.2013

9 meter nett oppe ved jernbanen fra kl. ca. 10 til kl. ca. 18. Lokkelyd på gulbrynsanger, østsanger, stjertmeis, rødvingetrost, dvergspurv og bjørkefink i løpet av dagen. Klart best effekt med gulbrynsanger.

Ringmerket:
rødvingetrost 1, fuglekonge 1, stjertmeis 7, blåmeis 11, kjøttmeis 11, bokfink 2, bjørkefink 3, grønnsisik 2

Kontroller:
blåmeis 4, kjøttmeis 1. Alle lokale, den eldste en 2K blåmeis ringmerket 20.08.2012.


Første rødvingetrost ringmerket på lokaliteten

Åkremyra, Kolemoen 14.09.2013

Kort økt med uglefangst. Lokkelyd på spurveugle fra nettet ble satt opp kl. 20 til 20.45. To spurveugler responderte raskt med både høstsang og vanlig sang, men gikk ikke i nettet. En perleugle ble også hørt før lokkelyden ble satt på kl. 20.45.

Tre ugler på første runde, og to på den neste. Tok ned nettet kl. 23.45, men det var fortsatt minst to perleugler å høre i umiddelbar nærhet.

Ringmerket:
perleugle 5

Mygglia, Roverud 14.09.2013

Nett oppe mellom kl. 10 og kl. 15. Både 9 + 6 meter ved foringsplassen og 9 meter ved jernbanen. Lokkelyd på stjertmeis, bjørkefink, jernspurv og blåstrupe. I tillegg trekryper et par minutter for å fange inn et individ som ble hørt.

Ringmerket:
jernspurv 2, munk 1, stjertmeis 3, blåmeis 3, kjøttmeis 2, trekryper 1, bokfink 1, bjørkefink 6

Forsøk på multitasking, og vel så det; holding av to jernspurver for å dokumentere forskjell i irisfarge hos unge og gamle individer. 1K med gråbrun iris til venstre, 2K+ med rødbrun iris til høyre.

Stjertmeisen blir fotografert rett og slett fordi den er utrolig flott