Finnsrud 23.09.2017

Som turveileder for Barnas turlag, Eidskog og Kongsvinger, arrangerte jeg uglekveld på Finnsrud. Det var første gang vi har prøvd noe liknende, og det skulle vise seg at mange store og små fant veien til koia ved Sætertjennet. Noen klarte å telle omlag 50 frammøtte.

Vi fikk fanget to spurveugler før været slo om til mer vind og duskregn. Selv om det ikke ble den store fangsten var mange storveis fornøyd med å få se ugler på nært hold.

Ringmerket:
spurveugle 2

Populært med spurveugler på Finnsrud

Kolemoen 21.09.2017

Den årlige ugleturen med elever fra Holt ungdomsskole ble som vanlig avholdt ved Kolemoen utenfor Roverud. Dette er elever fra valgfaglinja natur, miljø og friluftsliv, og de har over noen år vært med på ringmerking i slutten av september. Denne gang fikk vi hele 9 perleugler i nettet, sju ble ringmerket og to var kontroller.

Den ene ugla hadde vi ringmerket selv i 2015 som 1K. Vi så av mytemønsteret at det stemte godt med 3K nå. Den andre viste seg å være ringmerket av Jonas Langbråten på Steinsbølmyra et par kilometer unna som 1K i 2013. Den var nå 5K, som er den eldste ugla elevgruppa har bestemt så langt.

Kontrollert:
perleugle 2

Ringmerket:
perleugle 7

En av kveldens ni perleugler ved Kolemoen

Snipen 20.09.2017

En kort ettermiddagsøkt klokka 17:00 i Snipen. Litt kjølig og ikke så mye fugl i terrenget. Totalt 7 ringmerket, deriblant 3 fuglekonger.

Ringmerket:
fuglekonge 3, kjøttmeis 2, spettmeis 1, granmeis 1

Fuglekonge
Spettmeis

Snipen 17.09.2017

Åpnet en av nettgatene i Snipen en times tid på ettermiddagen. Litt kjølig og ikke så mye fugl å se, men åtte fugler ble til slutt ringmerket hvorav halvparten var granmeis. To flokker med 20+ og 50+ gråsisik ble sett flere ganger, men ingen lot seg lokke i nettet. En munk hann gikk i nettet, men spratt ut igjen.

Ringmerket:
granmeis 4, blåmeis 2, kjøttmeis 1, bokfink 1

Granmeis i Snipen
Nettgate 12 m Snipen

Vintertjern 16.09.2017

En liten kveldsøkt ved Vintertjernåsen ga tre perleugler. Den ene hadde fremmed ring, og det viste seg at den var ringmerket som hekkende hunn i Osdalen i Åmot 12. mai i år. Denne perleugla hadde altså dratt rundt 15 mil sørover etter hekketiden, og befant seg nå i Eidskog. De to andre perleuglene ble bestemt til 1K.

Ringmerket:
perleugle 2

Kontrollert:
perleugle 1 (Ringmerket i Osdalen, Åmot 12. mai 2017)

Perleugle 2K kontrollert ved Vintertjern i Eidskog
Vinge av perleugle 2K kontrollert ved Vintertjern i Eidskog

Kjerret 15.09.2017

Nytt område mellom Kjerret og Brødbøl ble testet ut med middels hell. Det ble litt for mye vind og blafring i nettet utpå kvelden. To runder ga to perleugler, den ene bestemt til 2K, den andre til 4K+.

Ringmerket:
perleugle 2

Perleugle 2K
Perleugle 2K vinge

Dolpetjern og Vintertjern 10.09.2017

To korte økter i Eidskog ga en perleugle ved Dolpetjern og en spurveugle ved Vintertjern. Etter dette ble det forsøkt lokket på haukugle, men uten resultat. En kattugle ble sett ved Sætertjennet på Kongsvingersiden.

Perleugla ble bestemt til 2K+. Spurveugla var 1K, og med vingemål på 98 mm. som pekte i retning av en hann.

Ringmerket:
perleugle 1, spurveugle 1

Perleugle 2K+
Spurveugle 1K
Spurveugle 1K høyre vinge

Tyskmerket måltrost på Roverud

I sommer tok Åse Torp på Roverud kontakt og leverte en ring hun hadde funnet i hagen hjemme. Ringen satt på noen levninger av en fugl som ikke lot seg artsbestemme. Ringen viste seg imidlertid å være tysk, og etter noen ukers ventetid kom svaret på hvor den stammet fra.

Levningene av fuglen med ringen var en måltrost, og var merket som 2K påm øya Spiekeroog på Nordsjøkysten av Tyskland 23. april 2016.

Merkestedet Spiekeroog og funnstedet Torp markert på kartet