Kolemoen 21.09.2017

Den årlige ugleturen med elever fra Holt ungdomsskole ble som vanlig avholdt ved Kolemoen utenfor Roverud. Dette er elever fra valgfaglinja natur, miljø og friluftsliv, og de har over noen år vært med på ringmerking i slutten av september. Denne gang fikk vi hele 9 perleugler i nettet, sju ble ringmerket og to var kontroller.

Den ene ugla hadde vi ringmerket selv i 2015 som 1K. Vi så av mytemønsteret at det stemte godt med 3K nå. Den andre viste seg å være ringmerket av Jonas Langbråten på Steinsbølmyra et par kilometer unna som 1K i 2013. Den var nå 5K, som er den eldste ugla elevgruppa har bestemt så langt.

Kontrollert:
perleugle 2

Ringmerket:
perleugle 7

En av kveldens ni perleugler ved Kolemoen