Snipen 18.11.2017

En økt midt på dagen ved foringsplassen på andre siden av elva. Noen få grader pluss, vindstille og lettskyet er bra ringmerkingsvær. Det blir foret litt jevnlig gjennom uka her nå, men det er kun i helgene jeg har mulighet til å studere aktiviteten på grunn av dagslyset.

I kikkerten fra bilen så jeg det var brukbart med småfugl som fløy til og fra. Noen nøtteskriker var ikke uventet også på plass sammen med et par skjærer. Jeg la på litt mer mat og satt opp vinkelnettet før jeg tok en runde på lokaliteten. Ett av målene var å finne igjen løvmeisen med oransje fargering som jeg ikke hadde sett siden besøket forrige helg. Den dukket dessverre ikke opp i løpet av de to timene jeg holdt på. Det er flere foringsplasser i nærheten, så den kunne like gjerne være på en av disse.

Det ble ringmerket 18 nye foringsgjester denne dagen, fordelt på fire arter. Når man ringmerker på en foringsplass som dette, blir det også kontrollert en del fugler med mine egne ringer fra før. Disse blir vanligvis ikke registrert før det har gått et visst tidsrom som gjør det interessant nok. I dag gikk det en fin blåmeishann i nettet, som jeg ringmerket som x 1K på samme sted 1. november 2014, altså for litt over tre år siden. Slike kontroller er alltid spennende og blir selvsagt registrert.

Ringmerket:
blåmeis 10, kjøttmeis 5, granmeis 2, dompap 1

Kontroll:
blåmeis (hann, 4K)

Kontroll av blåmeis hann, ringmerket som x 1K 01.11.2017 på samme lokalitet
Dompap hunn
Granmeis