Snipen 14.10.2017

På andre siden av elva igjen. Mange nøtteskriker i området, og målet var å få ringmerket minst en av dem. Det tok litt tid, men fikk merket en til slutt. Totalt 15 fugler ble ringmerket denne formiddagen. Det ble også noen egne kontroller, blant annet to kjøttmeishunner med E-ringer vi testet ut i fjor. Ringene har nå sittet på i ca. et år, og de er like fine. Fuglene hadde heller ingen slitasjeskader eller annet på foten.

Ringmerket:
blåmeis 5, kjøttmeis 4, granmeis 2, nøtteskrike 1, trekryper 1, rødstrupe 1, flaggspett 1

Nøtteskrike
Kjøttmeisfot med ny ringtype.