To kvelder med uglefangst

Uglenett ble satt opp på Stensbølsmyra rett utenfor Roverud før det ble mørkt om kvelden 16. september. Spilte lokkelyd på haukugle den første timen, deretter perleugle frem til kl. 1.30 på natten. Den første ugla hang i nettet ved sjekk kl. 23.30. To andre etter midnatt, samtidig som et par til ble hørt.

Påfølgende kveld ble én perleugle fanget og merket.

Ringmerket:
perleugle 4.

Noen ugler i posen ble det...

Roverud 17.09.2016

Nett oppe ved foringsplassen i Mygglia med magert resultat.

Ringmerket:
blåmeis 1, spettmeis 1.

Hadde også nett oppe et par timer ved Prestegardstjernet. Lokkelyd på bl.a. gulbrynsanger og sivspurv.

Ringmerket:
stjertmeis 5, blåmeis 3, kjøttmeis 9, sivspurv 1.

Sivspurv var en av målartene for fangst ved Prestegardstjernet

Roverud 16.09.2016

Nett oppe i Mygglia (9+9 meter ved foringsplassen og 9 meter ved jernbanen) fra ca. kl. 10 til ca. kl. 18. Lokkelyd på gulbrynsanger, hauksanger, bjørkefink, stjertmeis og rødstrupe.

Ringmerket:
bydue 1, stjertmeis 4, blåmeis 2, kjøttmeis 7, bokfink 1, grønnfink 2.

I tillegg én kontroll av en 3K+ hunn kjøttmeis merket samme sted 31.12.2015.

En og annen bydue deiser av og til i nettet på Roverud


Alltid gøy med stjertmeis


Satt opp en 6 meter ved Prestegardstjernet en gang midt på dagen, og hadde dette oppe i ca. tre timer. Lokkelyd på sivspurv, hauksanger og dvergspurv.

Ringmerket:
blåmeis 4, kjøttmeis 1.

Uglefangst på Finnsrud 15.09.2016

Morten og jeg prøvde oss med litt uglefangst denne kvelden, mellom kl. 19.45 og 22.45. Vi satt opp nett på myra nedenfor Snipen og ved Nottjennet. Egentlig hadde vi tenkt å lokke med haukugle i skumringen, men da vi hørte en spurveugle mens vi satte opp nettet bestemte vi oss for å starte med den. Ytterligere to spurveugler dukket opp da playback ble satt på. En av dem klarte vi å lure i nettet.

En haukugle dukket også opp litt etterpå, men den klarte vi ikke å lure. Utover kvelden hørte vi også "tjoppe"-lyden fra flere perleugler.

Ved Nottjennet fikk vi tre perleugler, hvorav den ene (en 3K) var merket av Morten ved Vintertjennet tidligere.

Ringmerket:
spurveugle 1, perleugle 2.

En av tre spurveugler lot seg lure i nettet, etter først å ha sittet på nettstengene.

Mygglia, Roverud 15.09.2016

9 meter oppe ved jernbanen fra kl. 9.30 til kl. 18.30. Lokkelyd på jernspurv, gulbrynsanger og bjørkefink. Satte også opp 9 meter ved foringsplassen, som etter hvert ble utvidet til en vinkel med 9+9 meter.

Ringmerket:
jernspurv 1, fuglekonge 1, blåmeis 21, kjøttmeis 9, spettmeis 1, bokfink 5, grønnfink 2.

Fast grep om spettmeisen

Fuglekongen kom på gulbrynsangerlyd


Det ble litt å gjøre da blåmeisene kom.