Snipen 13.10.2017

Ringmerking på andre siden av Finnsrudelva. Her er det foringsplass og mulighet for flere nettgater. Det ble brukt to nett i vinkel (9x9 m) ved foringsplassen, midt på dagen. 19 fugler ble ringmerket, to spettmeiser ble kontrollert (merket 2015 og 2016). Løvmeisen som ble ringmerket 8. oktober hjemme på gården, hadde også funnet veien over elva og viste seg flere ganger ved foringsplassen.

Ringmerket:
kjøttmeis 12, blåmeis 5, svartmeis 1, bjørkefink 1

Bjørkefink hann
Kontroll av spettmeis ringmerket i desember 2015 i samme område
Nye tøyposer i dag. Smårutet og hjemmelaget