Mygglia, Roverud 04.01.2017

Nett oppe en kort stund ved foringsplassen, før det ble rigget ned for denne gang.

Ringmerket:
kjøttmeis 1, gulspurv 1.

Ringmerking i Kongsvinger 2016

Jeg har ikke ringmerket så mange fugler på mine besøk i Hedmark etter at jeg flyttet til Sørlandet, men i 2016 ble resultatet såpass greit at det kan være verdt en oppsummering.

Ved Mygglia på Roverud hadde jeg en økt med nett og lokkelyd i juli og en tilsvarende økt i september. I romjulen hadde jeg nett oppe ved foringsplassen et par dager. Det resulterte bl.a. i at jeg fikk tryllet min første tyrkerdue i nettet, noe som hyggelig nok skjedde samme dag som den ivrige hobbyfotografen Kjersti Enger Dybendal var på besøk. Hun har dermed tatt illustrasjonsbildet for denne oppsummeringen.

Ringmerkede fugler Mygglia, Roverud (180 individer, 17 arter):
bydue 1, tyrkerdue 1, flaggspett 1, jernspurv 6, rødstrupe 2, hagesanger 1, munk 2, løvsanger 22, fuglekonge 1, svarthvit fluesnapper 7 (reirunger i kasse), stjertmeis 4, blåmeis 65, kjøttmeis 51, spettmeis 4, pilfink 2, bokfink 6, grønnfink 4.

Det ble én fremmedkontroll av blåmeis med norsk ring som viste seg å være merket på Jomfruland, Kragerø tidligere på høsten. I tillegg flere kontroller av egne fugler fra samme lokalitet, den eldste en kjøttmeis merket i 2013.

Øvrige ringmerkede fugler i Kongsvinger kommune (32 individer, 8 arter):
perleugle 4, hagesanger 2, munk 2, stjertmeis 5, blåmeis 7, kjøttmeis 10, rosenfink 1, sivspurv 1.

Disse ringmerkingene er fra tre ulike lokaliteter; Stensbølmyra ved Roverud (to kvelder med uglefangst i september), Prestegardstjernet (test av nytt nettoppsett og lokkelyd en dag i september) og Vingersjøen (for rosenfinkfangst sammen med Morten Nysveen). Som vi har skrevet om tidligere  fikk vi fanget og kontrollert en voksen rosenfink vi ringmerket i 2012 ved Vingersjøen.

Nettkjenning for tyrkerdue 29.12.2017. Foto: Kjersti Enger Dybendal