Pullusmerking på Kolemoen 29.06. og 13.07.2020

To turer til Kolemoen med to ukers mellomrom resulterte i fem merkede kull i meisekasser. Totalt ble drøyt 15 kjente meisekasser i området sjekket. De fleste kassene var tomme etter endt hekking av meiser og svarthvit fluesnapper, noe som var forventet siden jeg ikke hadde mulighet til å sjekke kassene tidligere.

Ringmerket (29 individer, 3 arter):
svarthvit fluesnapper 12 pullus, blåmeis 6 pullus, kjøttmeis 11 pullus

Svarthvit fluesnapper

Kjøttmeis
Fuglekasse i miljø - her ble det ene kullet med svarthvit fluesnapper merket. Og i bakgrunnen sang trelerka...

Mygglia, Roverud 07.-12.04.2020

I løpet av påskeuka ble det totalt fem dager med noen timer fangst ved foringsplassen i hagen. Det vanlige nettoppsettet med 9 + 9 meter i vinkel ble benyttet. Bra med liv rundt omkring, men generelt lite fugl på foringsplassen på denne tiden.

Siden forrige besøk på Roverud hadde det skjedd store forandringer. Den store tunbjørka hadde falt, og vegetasjonen langs jernbanen hadde nylig blitt ryddet. I dette området har jeg i flere år hatt et nett for fangst. De siste årene har vegetasjonen vært i høyeste laget for optimal fangst, men nå var det altså blitt snauet helt. Det blir bra om noen år når det vokser opp på nytt...

Kanskje kan det bli noen kubbekasser fra den gamle tunbjørka?
Rydding av vegetasjon langs jernbanen

Ingen store overraskelser i fangsten, men gledelig med grønnfink, som ikke har blitt merket på lokaliteten på lang tid. Det er også merkbart mindre grønnfink i området sammenlignet med tidligere. Rødstrupe besøker foringsplassen enkeltvis, så det kan være lett å tenke at det er samme individ som kommer igjen og igjen, men åtte individer ble fanget og merket.

Grønnfink-hann
Grønnfink-hunn
Rødstrupe
Gulspurv-hann


Ringmerket (21 individer, 9 arter): 
flaggspett 1, rødstrupe 8, svarttrost 1, blåmeis 1, kjøttmeis 1, spettmeis 1, pilfink 4, grønnfink 3, gulspurv 1

Kontroller:
blåmeis 4, kjøttmeis 1, spettmeis 1
Alle kontrollene var fugler som var merket på samme lokalitet tidligere. Den eldste var en blåmeis-hann merket som 2K+ 14.08.2018.

Mygglia, Roverud 05.03.2020

En snau måned etter min forrige ringmerkingsøkt befant jeg meg igjen på Roverud, og fikk anledning til å åpne nettene noen timer. Det vanlige oppsettet med 9 + 9 meter i vinkel ved foringsplassen var operativt mellom kl. 11.00 og kl. 16.00.

Grønnsisik var, som sist, den dominerende arten både i fangsten og i felt. 48 individer ble merket, noe som var få i forhold til hvor mange som var i området. De fleste så ut til å unngå nettene ved å fly over dem. Det var ikke bare grønne sisiker i omløp, men også noen få gråsisiker og én brunsisik.

Gråsisik
Brunsisik
Brunsisik - typisk skarpt skille mellom brunbeige på brystet og "blendahvitt" på buken

Foruten sisiker var det ikke mye fugl i fangsten. Tre blåmeiser som jeg merket sist desember ble kontrollert. En av dem hadde utviklet et voldsomt "underbitt", noe den ikke hadde da jeg merket den. En annen blåmeis som ble fanget hadde en uvanlig hvit stjert.

Blåmeis med abnormt nebb (det så normalt ut da den ble merket i desember)
Blåmeis med pigmentfeil

Ringmerket (64 individer, 7 arter):
blåmeis 2, kjøttmeis 1, spettmeis 2, grønnsisik 48, brunsisik 1, gråsisik 7, gulspurv 3

Konrtoller:
blåmeis 3 (alle ringmerket på samme lokalitet i desember 2019)

Mygglia, Roverud 07.02.2020

Det ble en kort ringmerkingsøkt i dag mellom kl. 09.00 og kl. 11.00 med det vanlige nettoppsettet 9 + 9 meter i vinkel ved foringsplassen. Nettene ble umiddelbart dynget ned av sisiker. 42 grønne og 14 grå fikk ring, og jeg hadde inntrykket av at antallsfordelingen mellom de to artene prosentvis var lik også i felt. Det var ellers god vårstemning med all lyden fra sisikene, i tillegg til syngende meiser, spettmeis og grønnfink rundt omkring.

Grønnsisik ble vinneren, akkurat som den ble i julen

Gjensyn med spettmeis merket lille julaften i 2018

Gråsisiken er en veldig variabel art. I dag trodde jeg i et øyeblikk at jeg hadde fanget en 2K polarsisik, men ved nærmere undersøkelse ble det bare en gråsisik av den også. Strekene på undergumpen var tykke og sier sitt om artstilhørighet. Den lyse overgumpen var tross alt heller ikke ustreket.

Gråsisik 2K med hvit overgump, dog ikke helt ustreket
De undre stjertdekkerne på den samme gråsisiken. Strekene er for tykke til å kunne tilhøre en polarsisik.
To gråsisik-overgumper - den ene tydelig streket, den andre kun svakt streket i det hvite

Ringmerket (60 individer, 5 arter):
blåmeis 2, kjøttmeis 1, grønnsisik 42, gråsisik 14, dompap 1

Kontroller:
blåmeis 2 (begge merket på samme sted i desember 2019), spettmeis 1 (3K? hunn merket på samme sted 23.12.2018)

Tryslinger på Kongsvingertur

Mange tenker kanskje at meisene man ser på foringsplassen sin er lokale fugler, men det trenger ikke å være slik. En blåmeis og en kjøttmeis jeg fanget på Roverud i julen hadde fremmed ring. Begge viste seg å være merket av kjentfolk i Trysil. Blåmeisen var ringmerket på foringsplass i Øverbygda av Ole Petter Blestad åtte måneder før den før jeg kontrollerte den, mens kjøttmeisen var ringmerket som reirunge av Bjørn Foyn i Drevdalen i 2018. Ringmerking av reirunger er spesielt interessant, siden vi da vet nøyaktig hvor og når fuglene er klekket. Da er det spennende å se hvor langt vekk fra reirplassen de sprer seg som voksne, og i dette tilfellet har kjøttmeisen flyttet seg 145 km i luftlinje fra reiret hvor den ble klekket.

Kongsvinger-meiser kan også flytte seg motsatt vei. Jeg har tidligere ringmerket kjøttmeis i den samme hagen på Roverud som er blitt kontrollert i Trysil noen måneder senere.

Tryslingene som ble kontrollert på Roverud i julen 2019

Julemerking i Mygglia, Roverud 22.-30.12.2019

For femte år på rad satt jeg opp nett (9 + 9 meter i vinkel) ved foringsplassen og merket fugler i ledige juleferietimer. I år ble det totalt 21 timer med åpne nett i perioden 22.-30. desember, noe som resulterte i både en del nymerkinger, gjensyn med gamle kjente og møte med noen fremmede. Det var god aktivitet på foringsplassen frem til 29. desember, da det ble et væromslag fra kuldegrader til varmegrader og rask snøsmelting. Da ble både foringsplassen og området forøvrig tilsynelatende tømt for fugl. Frem til da hadde jeg merket drøyt 160 fugler. Liste over arter og antall kan sees nederst, under bildene.

Oppsett av nett 22. desember

Allerede før nettene var ferdig montert 22. desember, fløy den første grønnsisiken i nettmaskene. Nettopp grønnsisik skulle vise seg å bli årets vinner med 72 individer merket (45 1K, 27 2K+). Det var nesten til en hver tid 50-70 individer å se rundt foringsplassen, men det var tydeligvis en del utskiftninger av individer. Også på andre lokaliteter i området var det flokker med grønnsisik å se, noe som ikke er årlig å se vinterstid i Hedmark. Noen gråsisiker var også å se i området, men de var ikke like ivrige på foringsplassen. Først når jeg satte på lokkelyd fikk jeg lokket ned og fanget noen individer, totalt 17.

Grønnsisik-hann - den første av totalt 72 individer som fikk ring i løpet av julen
Aldersbestemmelse av grønnsisik; 1K med spisse stjertfjær (v), 2K+ med avrundede stjertfjær (h)
Grønnsisik-hunn
Det ble uavgjort 29-29 mellom de to vanligste meisene. Jeg hadde forventet mer meiser etter det jeg trodde var en produktiv hekkesesong, men antallet kunne ikke måle seg med fjoråret, verken i antall merkede fugler eller i antall fugler observert i området rundt foringen. I tillegg til nymerkingene fanget jeg to kjøttmeiser som jeg hadde merket samme sted i 2017 (den ene i november og den andre i desember) og mest spennende av alt både en kjøttmeis og en blåmeis med fremmed norsk ring. Disse får jeg komme tilbake til når jeg får svar på hvor de er merket.

En gammel kjenning; kjøttmeis-hunnen som ble ringmerket på samme sted i november 2017
Foruten sisikene og de to vanlige meisene var det det ikke spesielt artsrikt i fangsten, men det bruker det heller ikke å være på denne tiden. Noen ytterst få individer av gulspurv, pilfink og dompap ble merket. Sistnevnte gikk i nettet med tre individer på lille julaften, og kunne dermed benyttes som årets julefugl på mitt digitalt utsendte julekort.

Dompap hann
En annen gammel kjenning som dukket opp var en svarttrost-hann jeg merket som 2K+ julen 2017. Også julen var det en svarttrost-hann med ring som jevnlig besøkte foringen, men den fikk jeg aldri fanget og kontrollert. Det er imidlertid ikke mange svarttroster å se i Hedmark i desember, så det er rimelig å anta at dette var en gjenganger. Ved en nærmere sjekk av fuglen så viste det seg at dette individet var lett å kjenne igjen selv uten ringen. På overnebbet hadde den en avlang mørk flekk.

Svarttrost-hann, nå 4K+
Denne hannen hadde en mørk, avlang flekk på overnebbet som gjorde den lett å kjenne igjen

Ringmerket (165 individer, 7 arter):
blåmeis 29, kjøttmeis 29, pilfink 7, grønnsisik 72, gråsisik 17, dompap 3, gulspurv 8

Til slutt tar jeg med en totaloversikt over arter og antall de fem årene jeg har holdt på med ringmerking på foringsplassen i julen. Nettoppsettet har vært det samme alle årene (9 + 9 meter i vinkel), men både været/temperaturen og antall timer brukt har variert en del fra år til år. I 2018 og 2019 var innsatsen temmelig lik.

Art
2015
2016
2017
2018
2019
Totalt
Bydue1

1
Tyrkerdue

11
Flaggspett
1
1
3


5
Svarttrost


1


1
Fuglekonge


1


1
Stjertmeis4

4
Toppmeis
1
1
Svatmeis


1


1
Blåmeis
13
41
29
82
29
194
Kjøttmeis
15
40
22
45
29
151
Spettmeis
1

1
3

5
Pilfink

2
2
2
7
13
Grønnsisik
72
72
Brunsisik
1

3


4
Gråsisik
2

51

17
70
Dompap
23
5
Gulspurv


5
8
8
21
Totalt
36
85
119
145
165
550

Ringmerking av løvmeis i Snipen

Jeg har observert en løvmeis som har vært innom fôringsplassen i Snipen med jevne mellomrom de siste ukene. Den har en tendens til å forsvinne like fort som den dukker opp, så jeg har ikke klart å dokumentere den med foto. Den har vært ivrig lydytrende, så når den først er i nærheten er den lett å oppdage. Denne formiddagen var den ikke å se da jeg startet en planlagt ringmerkingsøkt.

Nettet ble bombardert av maktsøkende kjøttmeis på farta, og det ble hektisk med ringmerkingen en times tid. Helt på slutten av økta hørte jeg løvmeislyder, og pulsen gikk litt raskere. Der satt den plutselig på matstasjonen, midt i alt ringmerkingsutstyret jeg hadde satt der for å dempe trafikken i nettet. Jeg skulle akkurat til å slippe fri den siste kjøttmeisen, og da jeg gjorde det forsvant løvmeisen ut av syne igjen. Men i det jeg snur meg mot nettet har den flydd inn helt opp i venstre hjørne. Etter ringmerkingen tar jeg noen dokumentasjonsbilder, og det er da jeg hører enda flere løvmeislyder. På matstasjonen, bare tre meter fra meg sitter det enda en løvmeis og kikker på meg. Nå er det altså to av dem i Snipen for tida, og den ene har fått ring.

Selv om det var gøy med løvmeis, var det kjøttmeisen som dominerte stort på lista i dag. Av om lag 60 observerte kjøttmeis ble det ringmerket 43 individer.

Ringmerket (47 individer, 4 arter):
kjøttmeis 43, blåmeis 2, løvmeis 1, spettmeis 1


Snipen foringsplass 13.10.2019

Første ringmerking på fôringsplassen i hagen denne høsten. Det har vært aktiv foring i to uker nå, og en del fugl har vært innom. Jeg brukte ett mistnett på 9 meter, startet klokka 16.00. Det ble raskt en del fugl i nettet, desidert mest kjøttmeis. Pilfink er en art jeg kun fanger fåtallig en gang i blant her, men nå gikk hele «familien» på 4 i nettet. Blåmeis og spettmeis var de to andre artene jeg fanget i løpet av en times tid. Arter som bokfink og bjørkefink ble også observert men ikke fanget.

Ringmerket (42 individer, 4 arter)
Kjøttmeis 31, blåmeis 5, pilfink 4, spettmeis 2