Skoleprosjekt Mygglia, Roverud 20.04.2018

Den siste dagen i fugleprosjektet med valgfagselevene på Roverud barne- og ungdomsskole var opprinnelig planlagt 23. mars, men ble utsatt til 20. april på grunn av streng kulde og store snømengder. Etter en høstdag tidlig i november, og en vinterdag i februar, skulle dette være den store vårdagen, og med det traff vi bra. Det var god vårstemning på morgenen med mengder av syngende småfugler i buskene.

Denne ringmerkingsøkten tok vi ved foringsplassen hos mine foreldre på Roverud, hvor jeg satte opp det vanlige nettoppsettet med 9+9 meter i vinkel. Det var ikke mye fugl på foringsplassen, men vi var enige om at håndtering av 16 fugler var akkurat en passe mengde for de to korte timene vi hadde før lunsj. Elevene fikk stifte bekjentskap med flere arter som vi ikke ringmerket på våre tidligere økter på Kolemoen. To livlige flaggspetter var kanskje de som gjorde mest inntrykk. Ellers studerte vi forskjellen på hanner og hunner hos grønnsisik, i tillegg til at det ble en del repetisjon på arts- og aldersbestemmelse.

Etter en god utendørs pizzalunsj, dro vi tilbake til skolen. Her snakket jeg om og viste bilder av Hedmarks ugler, før vi avsluttet det hele med en uformell (men viktig!) prøve. Det var gledelig å se at elevene hadde fått med seg de mange viktige grunnene til at vi ringmerker fugler, og til og med husket vekten til toppmeisene vi fanget i vinter! Kanskje vi i fremtiden vil se noen nye ringmerkere fra Roverud?

Etter endt skoledag satt jeg på ny opp nettet. Det var tilsynelatende tomt på foringsplassen, men to bokfinker ble merket og en kjøttmeis ble kontrollert.

Ringmerket:
flaggspett 1, blåmeis 1, kjøttmeis 2, pilfink 2, bokfink 2, grønnsisik 5

Kontrollert:
flaggspett 1 (hann ringmerket samme sted 24.12.2017), blåmeis 1 (ringmerket samme sted som 1K 16.09.2016), kjøttmeis 3 (alle lokale, den eldste ringmerket som 1K 16.09.2016), spettmeis 1 (hann ringmerket samme sted som 1K+ 15.09.2016)

Pilfink og flaggspett, to vanlige arter på Roverud, men nye arter for skoleprosjektet

Skoleprosjekt Kolemoen 02.02.2018

Denne fredagen var jeg med for andre gang på Roverud skole som veileder i valgfaggruppa sitt fugleprosjekt. Det ble denne gangen en kort ringmerkingsøkt ute, litt løs fugleprat rundt bålet og til slutt en teoretisk del i klasserommet.

Jeg satte opp nettstengene ved foringsplassen på Kolemoen dagen i forveien. Her ringmerket vi 37 fugler i november. Denne gangen håpet vi på å fange igjen noen av de samme fuglene, slik at vi kunne se hvordan de hadde klart seg gjennom vinteren til nå. Da jeg hadde satt opp nettstengene fylt på med mat på foringsplassen, fotograferte jeg noen umerkede toppmeiser på stedet.


Det ble en kort økt denne gangen. Det var delvis planlagt, men det kalde været med -10 grader og sur nordavind gjorde også sitt til at ringmerkingen ble kuttet ned ytterligere tidsmessig. Det ble fanget 17 fugler, hvorav fire av dem var merket under økten i november. Disse ble alle veid og sjekket, og vi kunne konstatere at de alle var i god form, og samtlige hadde lagt på seg i løpet av vinteren. Det var også artig å få fem nye toppmeiser, det samme antallet vi fanget sist.

Ringmerket:
granmeis 3, toppmeis 5, kjøttmeis 2, gulspurv 3

Kontrollert:
granmeis 1, toppmeis 2, svartmeis 1. Alle merket på samme lokalitet i november 2017.

Etter matpause ble det et par timer med teori i klasserommet. Her gikk vi gjennom både fangstresultatet og utstyret som blir brukt i forbindelse med ringmerking. Jeg viste også eksempler på hvor noen av mine tidligere merkede fugler fra området har blitt kontrollert eller gjenfunnet, og hvordan dette formidles i gjenfunnsbrev. Det ble også vist litt eksempler på ringmerkingsstatistikk, og noen praktiske oppgaver knyttet til dette. I det hele tatt ble det en variert og vellykket dag. Ny økt i mars!


Ringmerking i Kongsvinger 2017

I 2017 fanget jeg fugl totalt åtte dager i Mygglia på Roverud. Seks av dagene var ved foringsplassen (én dag i januar og fem i desember) mens de to siste var i vegetasjonen langs jernbanen med bruk av lokkelyd i november. I tillegg ble det en økt i november på Kolemoen med elever fra Roverud skole. Alle enkeltøktene er beskrevet nærmere i bloggen.

Innsatsen var var omtrent lik hva den var i 2016. At antallet ringmerkede fugl ble ørlite høyere i 2017 var takket være gråsisikene som dukket opp på foringsplassen i Mygglia i julen. I motsetning til i 2016 vant kjøttmeisene over blåmeisene i antall i 2017. Det var forøvrig ingen pullusmerking i 2017.

Årets vinner med 79 individer

Gråsisikene med sine 51 individer sørget for at 2017 antallsmessig ble litt bedre enn 2016


Totalt ringmerket (238 individer, 15 arter):
flaggspett 3, svarttrost 1, fuglekonge 4, granmeis 5, toppmeis 5, svartmeis 4, blåmeis 67, kjøttmeis 79, spettmeis 1, trekryper 1, pilfink 2, grønnsisik 2, brunsisik 3, gråsisik 51, gulspurv 9

I tillegg til artene i denne listen fra småfuglfangsten, ble det også gjennomført noen kvelder med uglefangst i Kongsvinger i 2017. Selv var jeg bare med på én kveld, men Morten har postet referat fra de øvrige kveldene i bloggen tidligere.

Av kontroller og gjennfunn har det vært mest kontroller av lokale blåmeiser og kjøttmeiser i Mygglia. Noen av disse ble ringmerket i september 2016 og desember 2016. Et fuglekadaver med tysk ring som ble funnet på Roverud i juli viste seg å være en måltrost ringmerket i Tyskland i april 2016. En bydue jeg ringmerket i Mygglia 16. september 2016 ble funnet død et annet sted på Roverud 9. mars 2017. Ikke noe spesielt i seg selv, men det er like fullt det første gjennfunn av en bydue ringmerket i Hedmark som jeg kjenner til.

Denne byduen, her fotografert ved merketidspunktet i september 2016, ble funnet død i mars 2017

Julemerking i Mygglia, Roverud 21.-28.12.2017

Hvert år siden jeg flyttet til Sørlandet, har jeg fortsatt å tilbringe julen på Roverud. Høytid og fridager betyr som regel også mulighet for litt ringmerking. Så også i år.

Jeg fikk satt opp nett ved foringsplassen i Mygglia 21. desember. Det ble samme oppsett som før, med to ni-metere i vinkel. Det ble med ni nymerkinger og én kontroll i løpet av den første korte økten denne dagen.

I år ble det hvit jul på Roverud, i motsetning til i fjor.

Etter to korte og rolige økter, ble det på selveste julaften litt mer fart på sakene. Etter en rolig start begynte gråsisikene å dukke opp. 26 grå og én brun fikk ring. I tillegg lagde to flaggspetter litt liv. Det samme gjentok seg noen dager senere, den 28. desember. Da fikk 24 grå og tre brune ring. Også en flaggspett denne dagen.

Den aller flotteste i sisikflokken, selve julenissen blant de godt voksne hannene

En av de brune, en 2K+ hunn


Ellers dukket en svarttrost opp, og lot seg fange inn. Fuglekonge og svartmeis var også innslag i fangsten som ikke er helt dagligdags på denne foringsplassen. En gjerdesmett som var innom hagen en dag, lot seg ikke lure av mistnettet.

Svarttrost 2K+ hann - ikke så mange av dem i Hedmark om vinteren

Svartmeis - minst både i størrelse og i antall blant meisene på foringsplassen

Gulspurv-hann med kastanjebrune innslag i de gule hodetegningene og i øyeringen


Totalt ble det en brukbar arts- og antallsliste for 18 meter nett og ikke altfor mange timer med fangst i løpet av familiejulen på Roverud.

Totalt ringmerket (119 individer, 11 arter):
flaggspett 3, svarttrost 1, fuglekonge 1, blåmeis 29, kjøttmeis 22, svartmeis 1, spettmeis 1, pilfink 2, gråsisik 51, brunsisik 3, gulspurv 5

Kontroller: 
To blåmeiser og seks kjøttmeiser ble kontrollert. Alle merket på samme lokalitet tidligere En blåmeis 2K hunn ble ringmerket julen 2016, og en kjøttmeis 2K hann ble ringmerket i september 2016.

Når fugleposene er glemt, må man finne på andre løsninger. Denne provisoriske boksen fungerte bra som pauserom for gråsisiker og blåmeiser i merkekø.

Snipen 18.11.2017

En økt midt på dagen ved foringsplassen på andre siden av elva. Noen få grader pluss, vindstille og lettskyet er bra ringmerkingsvær. Det blir foret litt jevnlig gjennom uka her nå, men det er kun i helgene jeg har mulighet til å studere aktiviteten på grunn av dagslyset.

I kikkerten fra bilen så jeg det var brukbart med småfugl som fløy til og fra. Noen nøtteskriker var ikke uventet også på plass sammen med et par skjærer. Jeg la på litt mer mat og satt opp vinkelnettet før jeg tok en runde på lokaliteten. Ett av målene var å finne igjen løvmeisen med oransje fargering som jeg ikke hadde sett siden besøket forrige helg. Den dukket dessverre ikke opp i løpet av de to timene jeg holdt på. Det er flere foringsplasser i nærheten, så den kunne like gjerne være på en av disse.

Det ble ringmerket 18 nye foringsgjester denne dagen, fordelt på fire arter. Når man ringmerker på en foringsplass som dette, blir det også kontrollert en del fugler med mine egne ringer fra før. Disse blir vanligvis ikke registrert før det har gått et visst tidsrom som gjør det interessant nok. I dag gikk det en fin blåmeishann i nettet, som jeg ringmerket som x 1K på samme sted 1. november 2014, altså for litt over tre år siden. Slike kontroller er alltid spennende og blir selvsagt registrert.

Ringmerket:
blåmeis 10, kjøttmeis 5, granmeis 2, dompap 1

Kontroll:
blåmeis (hann, 4K)

Kontroll av blåmeis hann, ringmerket som x 1K 01.11.2017 på samme lokalitet
Dompap hunn
Granmeis

Skoleprosjekt Kolemoen 10.11.2017

Tidigere i år ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å være med på et fugleprosjekt sammen med valgfagsgruppa "Natur og miljø" på Roverud barne- og ungdomsskole. Det takket jeg selvsagt ja til, og fredag 10. november gjennomførte vi den første av tre planlagte ringmerkingsøkter. Nærkontakt med fugler er en utmerket måte å bygge opp naturinteresse hos unge på, og ringmerkingen kan i tillegg gi oss mye nyttig informasjon om fuglebestander både lokalt og i en større sammenheng.

Jeg valgte Kolemoen som base for opplegget. Dette ligger ikke mange minutter unna skolen, og her hadde det blitt foret noen uker allerede på fuglebrettet ved Grønnflogamma. Etter at nettet ble satt opp, tok det ikke lang tid før de første fuglene lå i nettlommene. En enkelt 9-meter var nok til å fange inn en passe mengde fugl til merking og fremvisning for en gruppe på 13 elever. Vi gikk gjennom bruk av mistnett, regler og etikk, artsbestemmelse, kjønnbestemmelse, aldersbestemmelse, vingemål og vekt (det siste skaper alltid latter når fuglen stikkes med hodet først ned i en liten kopp i et par sekunder). Jeg kan med sikkerhet si at alle fikk flotte opplevelser og lærte noe i løpet av dagen. For egen del var det nyttig å få frisket opp litt håndfast erfaring med skogmeisene.

Som en praktisk oppgave mot slutten av økten fikk elevene sette opp to nettstenger etter å ha skrittet opp 9 meter for å gjøre plass til et ekstra nett jeg hadde med. De bommet med noen centimeter, men det ble rakt rettet opp, og nettet kom opp. Etter noen minutters lokkelyd på fuglekonge, hang det plutselig tre "kongefugler" i nettet. Ringmerkingen av disse tre ble en flott avslutning på dagen.


Fire av fem toppmeiser var voksne, noe vi ser på den rødlige fargen på iris.


Ringmerket:
fuglekonge 3, blåmeis 10, kjøttmeis 7, svartmeis 3, toppmeis 5, granmeis 5*, spettmeis 1, gulspurv 3

* To av granmeisene gikk i nettet og ble merket to dager tidligere, den 8. november, da jeg testet nettgaten og sjekket at nettet var i orden.


Noen glimt fra dagen. Bildecollage fra Roverud barne- og ungdomsskoles Facebookside

Mygglia, Roverud 08. og 09.11.2017

På besøk hjemme hos mine foreldre ble det i løpet av et par dager tid til noen timer med nett og lokkelyd. Jeg fant igjen stengene i buskaset ved jernbanen, hvor jeg sist hadde nett oppe i september i fjor. Det var ikke mye rydding av kvist som skulle til før et nett var oppe og klart til bruk.

Lokkelyden som ble brukt var hovedsaklig fuglekongesanger (livlig sang som ofte trekker mye meiser), men også gulbrynsanger og gråsisik.

Ringmerket:
blåmeis 28, kjøttmeis 49, trekryper 1, grønnsisik 2.

I tillegg kontroll av en kjøttmeis (2K hunn) som ble ringmerket samme sted 16. september 2016.

Trekryper - en av mine personlige favoritter blant våre småfugler

Perleuglefangst i Kongsvinger 08.11.2017

For første gang på flere år fikk Morten og jeg anledning til å prøve oss på uglefangst sammen. På kvelden 8. november møttes vi ved Åkremyra ved Kolemoen og satte opp et nett og høyttaler med perleuglesang. Morten har fått god erfaring på denne lokaliteten i det siste, så vi hadde tro på godt resultat til tross for at det begynner å bli sent på høsten.

Vi valgte å sette opp et nett til, og dette ble plassert litt lenger opp mot sjøen Lysen. Plassen ble valgt ganske på måfå i mørket, og vi merket ganske raskt litt vind i seilene her oppe i høyden. Forventningene til denne plassen ble derfor ikke de helt store, må det innrømmes.

Det skulle vise seg at vi tok feil. Plassen vi hadde minst tro på slo til med én perleugle, mens Mortens plass ved Åkremyra ga null ugler med nettkjenning. Ved første sjekk hadde vi to perleugler like ved nettet, men det ble altså med bare nesten denne gangen.

Ringmerket:
perleugle 1 (1K).


Det ble med den ene...