Snipen foringsplass 13.10.2019

Første ringmerking på fôringsplassen i hagen denne høsten. Det har vært aktiv foring i to uker nå, og en del fugl har vært innom. Jeg brukte ett mistnett på 9 meter, startet klokka 16.00. Det ble raskt en del fugl i nettet, desidert mest kjøttmeis. Pilfink er en art jeg kun fanger fåtallig en gang i blant her, men nå gikk hele «familien» på 4 i nettet. Blåmeis og spettmeis var de to andre artene jeg fanget i løpet av en times tid. Arter som bokfink og bjørkefink ble også observert men ikke fanget.

Ringmerket (42 individer, 4 arter)
Kjøttmeis 31, blåmeis 5, pilfink 4, spettmeis 2


Ugletur med natur- og miljøgruppa på KUSK 02.10.2019


Det har blitt en årlig tradisjon med ugletur for elever med valgfaget natur, miljø og friluftsliv på Kongsvinger ungdomsskole. Dette er noe jeg har videreført fra den gamle Holt ungdomsskole og inn i den nye ungdomsskolen, sammen med lærerkollega Fredrik Lindberg. Vi startet i 2013, så dette var ugletur på det sjuende året. På disse årene har vi fanget i nærheten av 60 ugler, og vi har hatt flere kontroller av egne og andres ugler. En av våre har også blitt kontrollert lenger nord i Hedmark, nord i Åsta kommune. Nytt for dette året er at skolen nå har kjøpt inn en del eget utstyr til turer vi har i forbindelse med ringmerking og jakt.

Forventningene til årets tur var betydelig nedjustert da det omtrent ikke finnes ugler i skogene på Østlandet. Kollaps i smågnagerbestanden har ført til svært få hekkinger og tæret hardt på uglebestanden over store områder. Men vi valgte uansett å gjøre et forsøk da dette er en del av elevenes forskningsarbeid. Da må vi også ut å undersøke selv om det kan medføre at vi ikke finner noen ugler.

Vi prøvde først med lokking på spurveugle. Disse er ikke lette å lure. Det kom en og satt seg i en grantoppen rett i nærheten. Da det ble nesten mørkt gikk den utrolig nok i nettet, rett mot høyttaleren.

Senere på kvelden, etter noen tomme nettrunder, klarte vi også å fange en perleugle. Denne var ringmerket sammen med elever ved Holt ungdomsskole i 2017. Noen av 10.-klassingene som var med var også med i 2017 som 8.-klassinger da denne ble fanget inn for første gang. Det var stas med gjensynet. Fuglen ble den gang bestemt til 3K.

To ugler er et lavt tall i forhold til tidligere år, men resultatet var vi like vel godt fornøyd med.

Ringmerket: Spurveugle 1 (1K)
Kontroll: Perleugle 1 (5K)

Rødstruper i Snipen 29.09.2019

Det ble litt ledig tid på formiddagen. Egentlig alt for seint å starte økta klokka 10, men sånn ble det. Prøvde med ett nett og lokkelyd. Først litt jernspurv. Det ga en rødstrupe. Så en miks med gransanger og grønnfink, som ga en rødstrupe. Kun gransanger på høyttaleren ga nok en rødstrupe. Hagesanger ga også rødstrupe. Gulbrynsanger ga rødstrupe, og til slutt rødstrupe som ga to rødstruper. Til sammen 7 rødstruper der altså. Uten lyd på høyttaleren fløy en bokfink i nettet, men den hadde tydelig angrep av papillomatose og ble derfor ikke ringmerket.

Ringmerket: (7 individer, 1 arter)
Rødstrupe 7


Ugletur med 9. klasse fra Kongsvinger ungdomsskole 25.09.2019

Onsdag 25.09.2019 var jeg på kveldstur med en 9. klasse fra Kongsvinger ungdomsskole. Vi dro til Kolemoen for å se om det fantes noen ugler i et magert ugleår. Jeg hadde forberedt elevene på at det kunne bli en kveld uten ugler. To nett ble satt opp etter solnedgang. Den første runden med lokking på spurveugle ga 0 ugler. Det samme med neste runde med lokking på perleugle. På den tredje runden, da klokka rundet 22.00, gikk det en perleugle i det ene nettet. Det ble den eneste ugla denne kvelden, men én ugle er veldig mye mer enn null. Ugla ble veid og målt, og selvfølgelig fotografert av elevene. Etterpå satte den seg høyt opp i ei furu og kikket ned på oss.

Ringmerket: Perleugle 1, alder 3K+


Mygglia, Roverud 18.08.2019

I dag ble det en veldig kort økt med 9 meter nett ved jernbanen, før avreise hjem til Sørlandet.

Ringmerket (3 individer, 3 arter):
løvsanger 1, kjøttmeis 1, trekryper 1


Den unge kjøttmeis-hannen anlegger glinsende svart hette og slips

Trekryper ble lokket i nettet av playback

Portabel feltstasjon mellom blomsterbeddene

Snipen 17.08.2019

Morten og jeg bestemte oss for en ringmerkingsøkt i dag tidlig før regnet nådde Eidskog og Snipen. Værmeldingen holdt det den lovet, og regnet kom litt over kl. 8. Før dette rakk vi tre timer med fangst i buskene.

Det ble aldri hektisk, men 32 fugler fordelt på 10 arter fikk ring. Det var en del fugler på foringsplassen, men disse fikk være i fred for oss, da vi konsentrerte oss om de "usynlige" fuglene i terrenget i stedet. To nettgater var oppe, og vi brukte en miks av lokkelyder på trepiplerke, jernspurv, blåstrupe, hagesanger, løvsanger og fuglekonge.

Ringmerket (32 individer, 10 arter):
jernspurv 6, rødstrupe 5, møller 1, munk 3, hagesanger 2, løvsanger 3, fuglekonge 2, blåmeis 2, kjøttmeis 6, grønnfink 2

Kontroller:
rødstrupe 1 (1K merket på samme lokalitet i juli), munk 1 (1K merket på samme lokalitet tidligere i august)


Rødstrupe - fortsatt i juvenil drakt

Morten har laget ledegater mot nettet, og de fungerer

Pullusmerking på Roverud og Kolemoen 06.-07.06.2019

Ved et nytt besøk på Roverud merket jeg et blåmeiskull med ni unger i en kasse på tunbjørka hjemme hos mine foreldere. Jeg tok også en tur til turområdet på Kolemoen utenfor Roverud, hvor jeg så det hadde blitt hengt opp mange nye småfuglkasser. Dessverre er de fleste av disse laget på en måte som gjør at de ikke lett lar seg åpne, men jeg fikk likevel sjekket en del kasser som hadde mulighet til å åpnes ved at frontveggen vippes opp.

Noen meiseunger var godt merkeklare, og jeg merket to kjøttmeiskull og ett blåmeiskull, alle med ni unger. Ingen svarthvit fluesnapperkull var merkeklare, men jeg merket to hunner som jeg plukket av reiret.

Ringmerket (38 individer, 3 arter):
svarthvit fluesnapper 2, blåmeis 18 pullus, kjøttmeis 18 pullus

Blåmeis

Kjøttmeis


Nye, fine meisekasser på Kolemoen

Pullusmerking i Snipen 29.05.2019

Morten hadde fire merkeklare kattugleunger sin kasse på myra ved Snipen, og disse fikk ring denne kvelden. Et spettmeiskull ble også ringmerket i en kasse på den samme myra.

Ringmerket (12 individer, 2 arter):
kattugle 4 pullus, spettmeis 8 pullus