Julemerking i Mygglia, Roverud 22.-29.12.2018

Fangst og ringmerking ved foringsplassen på Roverud har etablert seg som en fin juletradisjon de siste årene, da jeg har tatt turen fra Lista og tilbragt julen på "gamle trakter". Opplegget er enkelt: 9 + 9 meter nett i vinkel åpnes ved foringsplassen så fort det er noen ledige timer i det øvrige juleprogrammet. I år klarte jeg å åpne nettene minst halvannen time hver dag mellom 22. og 29. desember, med unntak av julaften, altså til sammen syv dager med fangst. Ut fra forutsetningene er jeg godt fornøyd med totalt 145 nymerkinger i løpet av disse dagene. (Artsliste med antall nederst)

Blåmeis ble årets soleklare vinner i antall, med hele 82 individer som fikk ring. I tillegg ble noen jeg har merket tidligere kontrollert. Da det sjelden sees mer enn en drøy håndfull blåmeiser på foringen samtidig, og kanskje bare et par av dem med ring, kan man lure på hvor mange av dem som faktisk er innom i løpet av dagen, og hvor mange andre foringsplasser i nærheten de er innom...

Ringmerket (145 indivder, 7 arter):
bydue 1, stjertmeis 4, blåmeis 82, kjøttmeis 45, spettmeis 3, pilfink 2, gulspurv 8

Kontroller:
blåmeis 4 (3K hann merket samme sted 15.09.2016, 3K+ hunn merket samme sted 24.12.2017 og 2 ind. merket samme sted 14.08.2018)
kjøttmeis 5 (4 ind. merket samme sted i november 2017 og en 2K hunn merket samme sted 20.04.2018)

Årets vinner: Blåmeis med hele 82 individer merket

Av blåmeisene var det 53 1K-fugler (65%) og 29 2K+fugler. Julevekta varierte mellom 10,2 gram og 14 gram. Blant alle meisene var det et individ som utmerket seg med en noe spesielt rødbrunt anstrøk på stjerten og vingetuppene.

Blåmeis med uvanlige fargetoner

Kjøttmeisen ble altså slått av blåmeisen i antall, men 45 individer er likevel dobbelt så mage som jeg merket på de tilsvarende øktene i fjor. Hos kjøttmeisen var aldersfordelingen litt jevnere, med 24 1K-fugler (53%) og 20 2K+-fugler samt 1 ind. som var litt vrien og ble notert som 1K+. Julevekta varierte mellom 17,1 gram og 21,4 gram. En voksen hann med høyre bein vridd i en uvanlig vinkel ble merket og senere kontrollert. Den så ut til å klare seg greit til tross for det tilsynelatende ubehagelige handikappet.

Dette beinet har tatt en uvanlig vending, men grepet så ut til å være greit.

Gulspurven var stort sett den mest tallrike arten på foringsplassen, med 25-30 individer tilstede det meste av tiden. De var imidlertid ikke enkle å lure i nettet, og bare 8 individer ble merket. Alle med unntak av én var hanner. Gulspurven veier betydelig mer enn meisene, og julevekta til gulspurvene på Roverud var mellom 30,4 gram og 34,8 gram.

Gulspurv - 1K hann

En av gulspurvene hadde en påfallende kastanjebrun mustasjestripe. Jeg vet ikke akkurat hvor vanlig dette er, men jeg har sett det også tidligere på enkelte individer i varierende grad.

"Ubarbert" gulspurv

Det kanskje morsomste innslaget i fangsten kom på den siste fangstdagen den 29. desember, da fire stjertmeiser gikk i nettet. Jeg har tidligere merket 42 stjertmeiser i Mygglia, men dette var første gang på vinteren.

Vinterstjertmeis

Fngstens uortodokse innslag ble en bydue. Siden jeg fanget og merket den første i 2011, har jeg nå merket 36 byduer på foringsplassen her, men dette var kun den andre etter at jeg flyttet til Sørlandet og det ble lenger mellom merkeøktene på Roverud.

Første byduefangst siden 2016

Mygglia, Roverud 14.08.2018

Kort økt med 9 x 9 meter nett i vinkel ved foringsplassen.

Ringmerket (9 individer, 3 arter):
blåmeis 5, kjøttmeis 3, bokfink 1

Blåmeisen er såvidt i ferd med å bli blå...

Mygglia, Roverud 25.-27.06.2018

Noen dager på besøk i Sør-Hedmark resulterte i noen korte økter med nett ved foringsplassen hjemme hos mine foreldre. Som vanlig brukte jeg 9 + 9 meter nett i vinkel ved foringsplassen.

Ringmerket (23 individer, 8 arter):
linerle 1, rødstrupe 2, løvsanger 1, svarthvit fluesnapper 1, blåmeis 2, kjøttmeis 12, pilfink 1, bokfink 3

Mest kjøttmeis, og de fleste unge som denne

Linerle tripper ofte på plenen, men det er ikke så ofte den går i nettet.

En fargesterk voksen bokfinkhann

03.06.2018 - Hubromerking

Hubroparet "vårt" fikk for andre år på rad frem unger. To unger ble ringmerket av undertegnede 3. juni. Et uklekket egg lå også i reirgropa. Grunnet noe sen klekking, var de en del mindre enn hva de bruker å være på denne tiden. Likevel var de merkeklare, og som bildene viser var det ikke noe å si på klørne!

De to øverste bildene er tatt av Kjersti Enger Dybendal, som var med på ringmerkingen.

Ringmerket: 
hubro 2 pullus, blåmeis 9 pullus
Skoleprosjekt Mygglia, Roverud 20.04.2018

Den siste dagen i fugleprosjektet med valgfagselevene på Roverud barne- og ungdomsskole var opprinnelig planlagt 23. mars, men ble utsatt til 20. april på grunn av streng kulde og store snømengder. Etter en høstdag tidlig i november, og en vinterdag i februar, skulle dette være den store vårdagen, og med det traff vi bra. Det var god vårstemning på morgenen med mengder av syngende småfugler i buskene.

Denne ringmerkingsøkten tok vi ved foringsplassen hos mine foreldre på Roverud, hvor jeg satte opp det vanlige nettoppsettet med 9+9 meter i vinkel. Det var ikke mye fugl på foringsplassen, men vi var enige om at håndtering av 16 fugler var akkurat en passe mengde for de to korte timene vi hadde før lunsj. Elevene fikk stifte bekjentskap med flere arter som vi ikke ringmerket på våre tidligere økter på Kolemoen. To livlige flaggspetter var kanskje de som gjorde mest inntrykk. Ellers studerte vi forskjellen på hanner og hunner hos grønnsisik, i tillegg til at det ble en del repetisjon på arts- og aldersbestemmelse.

Etter en god utendørs pizzalunsj, dro vi tilbake til skolen. Her snakket jeg om og viste bilder av Hedmarks ugler, før vi avsluttet det hele med en uformell (men viktig!) prøve. Det var gledelig å se at elevene hadde fått med seg de mange viktige grunnene til at vi ringmerker fugler, og til og med husket vekten til toppmeisene vi fanget i vinter! Kanskje vi i fremtiden vil se noen nye ringmerkere fra Roverud?

Etter endt skoledag satt jeg på ny opp nettet. Det var tilsynelatende tomt på foringsplassen, men to bokfinker ble merket og en kjøttmeis ble kontrollert.

Ringmerket (13 individer 6 arter):
flaggspett 1, blåmeis 1, kjøttmeis 2, pilfink 2, bokfink 2, grønnsisik 5

Kontrollert:
flaggspett 1 (hann ringmerket samme sted 24.12.2017), blåmeis 1 (ringmerket samme sted som 1K 16.09.2016), kjøttmeis 3 (alle lokale, den eldste ringmerket som 1K 16.09.2016), spettmeis 1 (hann ringmerket samme sted som 1K+ 15.09.2016)

Pilfink og flaggspett, to vanlige arter på Roverud, men nye arter for skoleprosjektet

Skoleprosjekt Kolemoen 02.02.2018

Denne fredagen var jeg med for andre gang på Roverud skole som veileder i valgfaggruppa sitt fugleprosjekt. Det ble denne gangen en kort ringmerkingsøkt ute, litt løs fugleprat rundt bålet og til slutt en teoretisk del i klasserommet.

Jeg satte opp nettstengene ved foringsplassen på Kolemoen dagen i forveien. Her ringmerket vi 37 fugler i november. Denne gangen håpet vi på å fange igjen noen av de samme fuglene, slik at vi kunne se hvordan de hadde klart seg gjennom vinteren til nå. Da jeg hadde satt opp nettstengene fylt på med mat på foringsplassen, fotograferte jeg noen umerkede toppmeiser på stedet.


Det ble en kort økt denne gangen. Det var delvis planlagt, men det kalde været med -10 grader og sur nordavind gjorde også sitt til at ringmerkingen ble kuttet ned ytterligere tidsmessig. Det ble fanget 17 fugler, hvorav fire av dem var merket under økten i november. Disse ble alle veid og sjekket, og vi kunne konstatere at de alle var i god form, og samtlige hadde lagt på seg i løpet av vinteren. Det var også artig å få fem nye toppmeiser, det samme antallet vi fanget sist.

Ringmerket (13 individer, 4 arter):
granmeis 3, toppmeis 5, kjøttmeis 2, gulspurv 3

Kontrollert:
granmeis 1, toppmeis 2, svartmeis 1. Alle merket på samme lokalitet i november 2017.

Etter matpause ble det et par timer med teori i klasserommet. Her gikk vi gjennom både fangstresultatet og utstyret som blir brukt i forbindelse med ringmerking. Jeg viste også eksempler på hvor noen av mine tidligere merkede fugler fra området har blitt kontrollert eller gjenfunnet, og hvordan dette formidles i gjenfunnsbrev. Det ble også vist litt eksempler på ringmerkingsstatistikk, og noen praktiske oppgaver knyttet til dette. I det hele tatt ble det en variert og vellykket dag. Ny økt i mars!


Ringmerking i Kongsvinger 2017

I 2017 fanget jeg fugl totalt åtte dager i Mygglia på Roverud. Seks av dagene var ved foringsplassen (én dag i januar og fem i desember) mens de to siste var i vegetasjonen langs jernbanen med bruk av lokkelyd i november. I tillegg ble det en økt i november på Kolemoen med elever fra Roverud skole. Alle enkeltøktene er beskrevet nærmere i bloggen.

Innsatsen var var omtrent lik hva den var i 2016. At antallet ringmerkede fugl ble ørlite høyere i 2017 var takket være gråsisikene som dukket opp på foringsplassen i Mygglia i julen. I motsetning til i 2016 vant kjøttmeisene over blåmeisene i antall i 2017. Det var forøvrig ingen pullusmerking i 2017.

Årets vinner med 79 individer

Gråsisikene med sine 51 individer sørget for at 2017 antallsmessig ble litt bedre enn 2016


Totalt ringmerket (238 individer, 15 arter):
flaggspett 3, svarttrost 1, fuglekonge 4, granmeis 5, toppmeis 5, svartmeis 4, blåmeis 67, kjøttmeis 79, spettmeis 1, trekryper 1, pilfink 2, grønnsisik 2, brunsisik 3, gråsisik 51, gulspurv 9

I tillegg til artene i denne listen fra småfuglfangsten, ble det også gjennomført noen kvelder med uglefangst i Kongsvinger i 2017. Selv var jeg bare med på én kveld, men Morten har postet referat fra de øvrige kveldene i bloggen tidligere.

Av kontroller og gjennfunn har det vært mest kontroller av lokale blåmeiser og kjøttmeiser i Mygglia. Noen av disse ble ringmerket i september 2016 og desember 2016. Et fuglekadaver med tysk ring som ble funnet på Roverud i juli viste seg å være en måltrost ringmerket i Tyskland i april 2016. En bydue jeg ringmerket i Mygglia 16. september 2016 ble funnet død et annet sted på Roverud 9. mars 2017. Ikke noe spesielt i seg selv, men det er like fullt det første gjennfunn av en bydue ringmerket i Hedmark som jeg kjenner til.

Denne byduen, her fotografert ved merketidspunktet i september 2016, ble funnet død i mars 2017