Vingersjøen 07.06.2016 - Norges eldste rosenfink?

I 2012 ringmerket Morten og jeg tre rosenfinkhanner ved Vingersjøen i Kongsvinger. Målet var å følge opp arten på denne lokaliteten, men året etter flyttet jeg til Lista, og det lille rosenfinkprosjektet ble midlertidig lagt på is.

I starten av juni var jeg imidlertid noen dager på Østlandet, og da Morten og jeg hørte syngende rosenfink ved Vingersjøen på kvelden 7. juni, var vi ikke sene med å få opp et nett og en høyttaler. Først fikk vi en ung ikke-utfarget hann, og et par minutter etter fikk vi gamlefar i nettet. Det viste seg å være den siste av våre tre venner fra 2012, ringmerket som 3K+ den 16. juni på samme sted. Nå i 2016 er den dermed en 7K+ (minst 6 år gammel sagt på en folkelig måte), og har en del turer til og fra Asia bak seg. Gamlefar var fortsatt sprek og i fin form, og sang intenst.

I Norsk Ringmerkingsatlas er eldste kjente levealder for rosenfink oppgitt å være 3 år, så det spørs om ikke Vingersjø-finken er en fugl for rekordbøkene...Ringmerket:
munk 2, hagesanger 2, rosenfink 1 (2K hann).

Kontrollert:
rosenfink 1 (7K+ hann)