Julemerking i Mygglia, Roverud 21.-28.12.2017

Hvert år siden jeg flyttet til Sørlandet, har jeg fortsatt å tilbringe julen på Roverud. Høytid og fridager betyr som regel også mulighet for litt ringmerking. Så også i år.

Jeg fikk satt opp nett ved foringsplassen i Mygglia 21. desember. Det ble samme oppsett som før, med to ni-metere i vinkel. Det ble med ni nymerkinger og én kontroll i løpet av den første korte økten denne dagen.

I år ble det hvit jul på Roverud, i motsetning til i fjor.

Etter to korte og rolige økter, ble det på selveste julaften litt mer fart på sakene. Etter en rolig start begynte gråsisikene å dukke opp. 26 grå og én brun fikk ring. I tillegg lagde to flaggspetter litt liv. Det samme gjentok seg noen dager senere, den 28. desember. Da fikk 24 grå og tre brune ring. Også en flaggspett denne dagen.

Den aller flotteste i sisikflokken, selve julenissen blant de godt voksne hannene

En av de brune, en 2K+ hunn


Ellers dukket en svarttrost opp, og lot seg fange inn. Fuglekonge og svartmeis var også innslag i fangsten som ikke er helt dagligdags på denne foringsplassen. En gjerdesmett som var innom hagen en dag, lot seg ikke lure av mistnettet.

Svarttrost 2K+ hann - ikke så mange av dem i Hedmark om vinteren

Svartmeis - minst både i størrelse og i antall blant meisene på foringsplassen

Gulspurv-hann med kastanjebrune innslag i de gule hodetegningene og i øyeringen


Totalt ble det en brukbar arts- og antallsliste for 18 meter nett og ikke altfor mange timer med fangst i løpet av familiejulen på Roverud.

Totalt ringmerket (119 individer, 11 arter):
flaggspett 3, svarttrost 1, fuglekonge 1, blåmeis 29, kjøttmeis 22, svartmeis 1, spettmeis 1, pilfink 2, gråsisik 51, brunsisik 3, gulspurv 5

Kontroller: 
To blåmeiser og seks kjøttmeiser ble kontrollert. Alle merket på samme lokalitet tidligere En blåmeis 2K hunn ble ringmerket julen 2016, og en kjøttmeis 2K hann ble ringmerket i september 2016.

Når fugleposene er glemt, må man finne på andre løsninger. Denne provisoriske boksen fungerte bra som pauserom for gråsisiker og blåmeiser i merkekø.