Snipen 10.10.2017

En liten morgenøkt i Snipen resulterte i en god del ringmerkede kjøttmeis, med stor overvekt av hannfugler. Pilfink og spettmeis tegnet seg også på artslista. Den fargemerkede løvmeisen var en kjapp tur innom nettet for kontroll.

Ringmerket:
kjøttmeis 38, pilfink 1, spettmeis 1

En av mange kjøttmeishanner i Snipen i dag
Pilfink
Spettmeis
Løvmeis kontrollert og raskt sluppet fri