Snipen 08.10.2017

Jeg har satt opp en ny foringsplass i hagen i Snipen, og det har vært mye trafikk av fugl der siden foringa startet opp for to uker siden. Plassen er satt opp slik at det skal være mulig å fange inn noen individer for ringmerking med jevne mellomrom så lenge vær og temperatur tillater det. Søndag 8. oktober på ettermiddagen satt jeg opp nett og prøvde for første gang, selv om det var litt ugunstig vindstyrke.

Nesten umiddelbart gikk en løvmeis i nettet som første fugl. Disse er det ikke mange av, og jeg har kun et fåtall ganger fanget inn løvmeis på denne måten. Indivitet ble merket med oransje plastring på venstre bein i tillegg til vanlig H-ring på det høyre. Forhåpentligvis blir den værende gjennom vinteren, og med fargering kan den lettere observeres og skilles fra eventuelle andre løvmeis som dukker opp.

Ringmerket:
løvmeis 1, kjøttmeis 1

Løvmeis ringmerket i Snipen
Løvmeis ringmerket i Snipen