Mygglia, Roverud 18.-24.02.2019

Vinterferieuke på Østlandet, og jeg fikk mulighet til å åpne opp nettene ved foringsplassen litt hver dag. Det vanlige oppsettet med 9 + 9 meter i vinkel var operativt til ulike tider, på det meste syv timer den 22. februar.

Det var til tider god vårstemning med mye sang fra de ulike meiseartene. Imidlertid var det lite fugl på foringsplassen, både i arts- og individantall, så fangsten ble ikke det helt store, sammenlignet med i julen. Blåmeisene (22) vant igjen i antall, med kjøttmeisene (18) ikke langt bak. Det var heller ikke mange andre arter enn disse to innom foringen, men et par svartmeiser og gulspurver samt en pilfink og en dompap gjorde sitt til at artslisten i det minste fikk noen ekstra tilskudd.

Ringmerket (46 individer, 6 arter):
svartmeis 1, blåmeis 22, kjøttmeis 18, pilfink 1, dompap 1, gulspurv 2

Kontroller:
blåmeis 8, kjøttmeis 2 (alle ringmerket på samme lokalitet tidligere)

De fleste kontrollene var av fugler som ble merket i julen for ca. to måneder siden, men én blåmeis var merket i julen 2017. Den artigste kontrollen var av en blåmeis jeg ringmerket som reirunge i en kasse i juni i fjor. Dette var faktisk det eneste meisekullet jeg merket i fjor.

Første ringmerkede dompap på lokaliteten siden 31. desember 2015

Svartmeisen sang aktivt, og to av dem gikk også i nettet

Nettoppsettet ved foringsplassen fotografert 21. februar