Puttara 29.09.2011

En liten ringmerkingsøkt sammen med skoleelever rett utenfor Kongsvinger sentrum.

Ringmerket (5 individer, 3 arter):
fuglekonge 2, blåmeis 2, kjøttmeis 1

Mygglia, Roverud 25.-28.09.2011

Fire dager på rad med åpent nett mellom kl. 15.30 og 19.00.

Ringmerket (56 individer, 11 arter):
gråtrost 1, gransanger 2, stjertmeis 6, blåmeis 11, kjøttmeis 21, granmeis 1, trekryper 1, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 8, gråsisik 1

Kontroller:
stjertmeis 1, blåmeis 1, gulspurv 1
Alle ringmerket tidligere i år på samme lokalitet, i henholdsvis september, juni og april

Gråtrost
Gransanger
Bjørkefink-hann
Bjørkefink-hann
Bjørkefink-hann
Gråsisik
Granmeis

Mygglia, Roverud 23.09.2011

Kort ettermiddagsøkt i hagen.

Ringmerket (8 individer, 3 arter):
kjøttmeis 1, bokfink 1, grønnfink 6

Mygglia, Roverud 20.-21.09.2011

Ringmerket (5 individer, 3 arter):
flaggspett 1, stjertmeis 3, grønnfink 1

Flaggspett-hunn
Flaggspett-hunn
Stjertmeis
Stjertmeis
Stjertmeis

Mygglia, Roverud 18.09.2011

Ringmerket (13 individer, 6 arter):
flaggspett 1, jernspurv 1, blåmeis 1, kjøttmeis 5, bokfink 1, grønnfink 4

Jernspurv
Flaggspett-hann 1K
Flaggspett-hann 1K

Mygglia, Roverud 14.-15.09.2011

To økter i hagen to dager på rad med lite fugl.

Ringmerket (5 individer, 3 arter):
fuglekonge 2, bokfink 1, grønnfink 2

Brandval 13.09.2011

Ringmerkingsøkt med barneskoleelever fra Brandval skole. Ett nett ved Agnåa like ved Brandval stadion og lokkelyd på fuglekonge ga resultat.

Ringmerket (13 individer, 4 arter):
rødstrupe 3, fuglekonge 7, blåmeis 1, kjøttmeis 2

Mygglia, Roverud 11.-12.09.2011

To dager med ettermiddagsøkter i hagen.

Ringmerket (10 individer, 4 arter):
munk 1, fuglekonge 4, bokfink 1, grønnfink 4

Fuglekonge
Fuglekonge - de oransje fjærene som skimtes i kronen viser at dette er en hann
Munk-hunn 1K
Munk-hunn 1K stjert

Mygglia, Roverud 07.-08.09.2011

To økter i hagen to dager på rad med lite fugl.

Ringmerket (4 individer, 3 arter):
rødstrupe 1, bokfink 1, grønnfink 2

Åkremyra, Kolemoen 07.09.2011

Spurveuglas høstsang ble hørt kl. 20.45. Nettet var klart og lokkelyd ble satt på kl. 20.55. Respons umiddelbart, med høstsang nær nettet. Deretter noen smålyder. Sjekket nettet noen få minutter senere, og da hang spurveugla i den nederste nettlommen og basket seg mot kanten.

Perleuglelyd fra. kl. 21.25 (på liten høyttaler), men ingen ugler fanget.

Ringmerket:
spurveugle 1

Kveldens eneste

Mygglia, Roverud 03.-04.09.2011

To økter i hagen to dager på rad. To nye merkearter for lokaliteten; toppmeis og trekryper.

Ringmerket (17 individer, 7 arter):
linerle 1, jernspurv 1, toppmeis 2, kjøttmeis 4, spettmeis 1, trekryper 1, grønnfink 7

Toppmeis nr 1 ("totoppmeis")
Toppmeis nr. 2
Trekryper
Trekryper
Linerle 1K

Åkremyra, Kolemoen 01.09.2011

Ny kveld med perleuglefangst med samme oppsett som i går. Også denne gangen ble det fanget to ugler, den ene hadde ring fra før. Den viste seg å være merket i Trysil 18. august.

Ringmerket:
perleugle 1

Kontroll:
perleugle 1 (1K ringmerket ved Grønberget, Trysil 18.08.2011)

Perleugle
Etter frislipp - ikke lett å se noen ring på disse beina
Morten med perleugle

Mygglia, Roverud 01.09.2011

Ringmerket (1 individ, 1 art):
grønnfink 1

Åkrermyra, Kolemoen 31.08.2011

Første forsøk på perleuglefangst med bruk av lokkelyd. Ett uglenett var operativt i kanten av Åkremyra ved Kolemoen mellom kl. 20.45 og 23.15.

En spurveugle ble sett i en grantopp ved ankomst på lokaliteten. To perleugler ble merket, og ytterligere tre-fire individer ble hørt i området rundt.

Ringmerket:
perleugle 2

Første nettkjenning
Perleugle 2K vinge
Perleugle

Mygglia, Roverud 24.-31.08.2011

Noen korte økter i hagen i løpet av en uke.

Ringmerket (19 individer, 5 arter):
bydue 3, rødstrupe 2, kjøttmeis 2, bokfink 3, grønnfink 9

Bokfink-hann 2K+
Bokfink-hann 1K
Bokfink-hann 2K+ stjert
Bokfink-hann 1K stjert

Mygglia, Roverud 18.-19.08.2011

To korte økter med kun én fugl fanget hver av dagene.

Ringmerket (2 individer, 2 arter):
blåmeis 1, spettmeis 1

Roverud 17.08.2011

Først en kort økt i hagen (Mygglia). På kvelden satt jeg opp et nett ved Prestegardstjernet, nedenfor skolebakken, for å fange inn en kryptisk Acrocephalus som jeg hadde hørt og sett glimtvis i vegetasjonen. Det viste seg å være en ung myrsanger.

Ringmerket (4 individer, 3 arter):
bydue 1, rødstrupe 2, myrsanger 1

Myrsanger 1K

Mygglia, Roverud 16.08.2011

Ringmerket (6 individer, 5 arter):
bydue 1, jernspurv 1, kjøttmeis 2, spettmeis 1, grønnsisik 1

Jernspurv - ny merkeart for lokaliteten
Jernspurv

Mygglia, Roverud 13.08.2011

Ringmerket (6 individer, 4 arter):
gråfluesnapper 1, kjøttmeis 3, spettmeis 1, bokfink 1

Spettmeis-hann
Gråfluesnapper
Gråfluesnapper

Mygglia, Roverud 12.08.2011

Morten kom på besøk, og vi hadde en tidlig morgenøkt med nett i hagen. Litt playback fikk lokket noen rødstruper i nettet.

Ringmerket (18 individer, 10 arter):
bydue 1, rødstrupe 6, hagesanger 1, løvsanger 1, stjertmeis 1, kjøttmeis 2, skjære 1, bokfink 2, grønnfink 2, gulspurv 1

Rødstrupe 1K
Stjertmeis 1K

Mygglia, Roverud 11.08.2011

Nett åpnet en periode sent på ettermiddagen.

Ringmerket (2 individer, 2 arter):
bydue 1, løvsanger 1

Mygglia, Roverud 10.08.2011

Nett åpnet en periode sent på ettemiddagen. Skjære ble ny merkeart for lokaliteten.

Ringmerket (6 individer, 4 arter):
blåmeis 1, skjære 1, pilfink 1, bokfink 3

Skjæra plukkes ut av fra nederste lomme
Skjære 1K

Mygglia, Roverud 09.08.2011

Ringmerket (5 individer, 3 arter):
kjøttmeis 1, spettmeis 3, grønnfink 1

Kontroller:
spettmeis 1 (ringmerket på samme lokalitet 26.06.2011)

Dagens vinner ble spettmeis
Spettmeis - en nærstudie
Spettmeis-hunn undergump
Spettmeis-hann undergump

Mygglia, Roverud 05.07.2011

Ringmerket (3 individer, 3 arter):
kjøttmeis 1, bokfink 1, grønnfink 1

Bokfink-hann

Bokfink-hann

Mygglia, Roverud 30.06.2011

2 x 6 meter nett oppe fra kl. 12.30 og litt utover ettermiddagen.

Ringmerket (17 individer, 4 arter):
kjøttmeis 1, gråspurv 1, pilfink 14, grønnfink 1

Gråspurv-hunn 1K

Mygglia, Roverud 27.06.2011

2 x 6 meter nett oppe fra kl. 11.30 og litt utover ettermiddagen. Endelig litt fart i fangsten, med en del unge pilfinker og grønnfinker på foringsplassen.

Ringmerket (63 individer, 4 arter):
gråtrost 1, pilfink 23, grønnfink 36, gulspurv 3

Kontroller:
grønnfink 6 (alle 1K merket på samme lokalitet)

Mygglia, Roverud 26.06.2011

Ringmerket (4 individer, 4 arter):
kjøttmeis 1, spettmeis 1, pilfink 1, grønnfink

Spettmeis-hunn

Mygglia, Roverud 25.06.2011

2 x 6 meter nett oppe fra kl. 12.00 og litt utover ettermiddagen.

Ringmerket (12 individer, 3 arter):
pilfink 3, grønnfink 6, grønnsisik 3

Mygglia, Roverud 24.06.2011

Seks meter nett oppe i hagen en kort periode. Høydepunktet var en grønnfink-hann med svensk ring (2KP54481) som ble kontrollert. Det viste seg senere at denne var merket på Nidingen høsten 2008.

Ringmerket (4 individer, 4 arter):
kjøttmeis 1, bokfink 1, grønnsisik 1, dompap 1

Kontrollert:
grønnfink 2 (en 3K+ hann ringmerket på samme lokalitet 19.04.2011 og en 4K hann ringmerket som 1K på Nidingen i Sverige 29.10.2008)


En ekte svenske
Dagens dompap var tynn i luggen