Ringmerking i Kongsvinger 2017

I 2017 fanget jeg fugl totalt åtte dager i Mygglia på Roverud. Seks av dagene var ved foringsplassen (én dag i januar og fem i desember) mens de to siste var i vegetasjonen langs jernbanen med bruk av lokkelyd i november. I tillegg ble det en økt i november på Kolemoen med elever fra Roverud skole. Alle enkeltøktene er beskrevet nærmere i bloggen.

Innsatsen var var omtrent lik hva den var i 2016. At antallet ringmerkede fugl ble ørlite høyere i 2017 var takket være gråsisikene som dukket opp på foringsplassen i Mygglia i julen. I motsetning til i 2016 vant kjøttmeisene over blåmeisene i antall i 2017. Det var forøvrig ingen pullusmerking i 2017.

Årets vinner med 79 individer

Gråsisikene med sine 51 individer sørget for at 2017 antallsmessig ble litt bedre enn 2016


Totalt ringmerket (238 individer, 15 arter):
flaggspett 3, svarttrost 1, fuglekonge 4, granmeis 5, toppmeis 5, svartmeis 4, blåmeis 67, kjøttmeis 79, spettmeis 1, trekryper 1, pilfink 2, grønnsisik 2, brunsisik 3, gråsisik 51, gulspurv 9

I tillegg til artene i denne listen fra småfuglfangsten, ble det også gjennomført noen kvelder med uglefangst i Kongsvinger i 2017. Selv var jeg bare med på én kveld, men Morten har postet referat fra de øvrige kveldene i bloggen tidligere.

Av kontroller og gjennfunn har det vært mest kontroller av lokale blåmeiser og kjøttmeiser i Mygglia. Noen av disse ble ringmerket i september 2016 og desember 2016. Et fuglekadaver med tysk ring som ble funnet på Roverud i juli viste seg å være en måltrost ringmerket i Tyskland i april 2016. En bydue jeg ringmerket i Mygglia 16. september 2016 ble funnet død et annet sted på Roverud 9. mars 2017. Ikke noe spesielt i seg selv, men det er like fullt det første gjennfunn av en bydue ringmerket i Hedmark som jeg kjenner til.

Denne byduen, her fotografert ved merketidspunktet i september 2016, ble funnet død i mars 2017