Uglefangst på Finnsrud 15.09.2016

Morten og jeg prøvde oss med litt uglefangst denne kvelden, mellom kl. 19.45 og 22.45. Vi satt opp nett på myra nedenfor Snipen og ved Nottjennet. Egentlig hadde vi tenkt å lokke med haukugle i skumringen, men da vi hørte en spurveugle mens vi satte opp nettet bestemte vi oss for å starte med den. Ytterligere to spurveugler dukket opp da playback ble satt på. En av dem klarte vi å lure i nettet.

En haukugle dukket også opp litt etterpå, men den klarte vi ikke å lure. Utover kvelden hørte vi også "tjoppe"-lyden fra flere perleugler.

Ved Nottjennet fikk vi tre perleugler, hvorav den ene (en 3K) var merket av Morten ved Vintertjennet tidligere.

Ringmerket:
spurveugle 1, perleugle 2.

En av tre spurveugler lot seg lure i nettet, etter først å ha sittet på nettstengene.