Roverud 16.09.2016

Nett oppe i Mygglia (9+9 meter ved foringsplassen og 9 meter ved jernbanen) fra ca. kl. 10 til ca. kl. 18. Lokkelyd på gulbrynsanger, hauksanger, bjørkefink, stjertmeis og rødstrupe.

Ringmerket:
bydue 1, stjertmeis 4, blåmeis 2, kjøttmeis 7, bokfink 1, grønnfink 2.

I tillegg én kontroll av en 3K+ hunn kjøttmeis merket samme sted 31.12.2015.

En og annen bydue deiser av og til i nettet på Roverud


Alltid gøy med stjertmeis


Satt opp en 6 meter ved Prestegardstjernet en gang midt på dagen, og hadde dette oppe i ca. tre timer. Lokkelyd på sivspurv, hauksanger og dvergspurv.

Ringmerket:
blåmeis 4, kjøttmeis 1.