Åkremyra, Kolemoen 14.09.2013

Kort økt med uglefangst. Lokkelyd på spurveugle fra nettet ble satt opp kl. 20 til 20.45. To spurveugler responderte raskt med både høstsang og vanlig sang, men gikk ikke i nettet. En perleugle ble også hørt før lokkelyden ble satt på kl. 20.45.

Tre ugler på første runde, og to på den neste. Tok ned nettet kl. 23.45, men det var fortsatt minst to perleugler å høre i umiddelbar nærhet.

Ringmerket:
perleugle 5